مهاجرت آسان و سریع

مهاجرت رایگان و ارزان

مهاجرت آسان و سریع

مهاجرت رایگان و ارزان

visit Website

Source

visit Website

See more

visit Website

Source

ادامه مطلب

visit Website

مشاهده منبع اصلی

http://solanabest.blog-a-story.com/16243070/تحلیل-قیمت-دوج-کوین

http://bitcoindeveloper.blogacep.com/15756668/قیمت-دوج-کوین-در-آینده

منبع

ادامه مطلب

Source

Source

See more

ادامه مطلب

Click Here

http://monerotrader.blogoscience.com/16230118/یش-بینی-قیمت-دوج-کوین

Click Here

بیشتر بخوانید

visit Website

خواندن وبلاگ

See more

خواندن وبلاگ

Click Here

مشاهده منبع اصلی

http://solanadeveloper.is-blog.com/16435752/تحلیل-قیمت-دوج-کوین

http://shitcoinwhale.livebloggs.com/16355574/قیمت-دوج-کوین-در-آینده

http://bitcoindeveloper.mdkblog.com/16028157/تحلیل-قیمت-دوج-کوین

خواندن وبلاگ

Source

http://monerobeaar.theobloggers.com/16382516/تحلیل-قیمت-دوج-کوین

Click Here

بیشتر بخوانید

http://cardanobull.vblogetin.com/15928053/قیمت-دوج-کوین-در-آینده

More information

Click Here

http://dogecointrader.yomoblog.com/16379266/قیمت-دوج-کوین-در-آینده

Details

https://stepenbeaar.blognody.com/14144872/تحلیل-قیمت-دوج-کوین

خواندن وبلاگ

https://dogecoinwhale.jts-blog.com/13986849/تحلیل-قیمت-دوج-کوین

Details

More information

بیشتر بخوانید

منبع

ادامه مطلب

https://moneromaster.iyublog.com/13947804/یش-بینی-قیمت-دوج-کوین

See more

visit Website

https://shitcoinanalysis.bloggactivo.com/13596216/تحلیل-قیمت-دوج-کوین

Click Here

مشاهده منبع اصلی

خواندن وبلاگ

خواندن وبلاگ

Click Here

https://ethereumanalysis.oblogation.com/13945685/قیمت-دوج-کوین-در-آینده

See more

مشاهده منبع اصلی

Click Here

More information

بیشتر بخوانید

Click Here

More information

visit Website

Click Here

https://usdttrader.blogunteer.com/13908639/یش-بینی-قیمت-دوج-کوین

Details

خواندن وبلاگ

More information

Click Here

منبع

See more

خواندن وبلاگ

https://dogecointrader.glifeblog.com/13914965/قیمت-دوج-کوین-در-آینده

https://bitcoinlover.prublogger.com/13906817/قیمت-دوج-کوین-در-آینده

ادامه مطلب

https://ethereumbull.losblogos.com/14106625/قیمت-دوج-کوین-در-آینده

خواندن وبلاگ

Source

Click Here

Details

خواندن وبلاگ

بیشتر بخوانید

Source

ادامه مطلب

visit Website

http://moneroholder.blog2news.com/15323714/یش-بینی-قیمت-دوج-کوین

Details

See more

خواندن وبلاگ

منبع

Details

See more

visit Website

Source

http://solanadeveloper.dgbloggers.com/15129785/یش-بینی-قیمت-دوج-کوین

خواندن وبلاگ

مشاهده منبع اصلی

Details

http://cardanobeaar.howeweb.com/15262828/تحلیل-قیمت-دوج-کوین

منبع

http://moneroanalysis.luwebs.com/15346094/قیمت-دوج-کوین-در-آینده

http://cardanomaster.kylieblog.com/15084575/یش-بینی-قیمت-دوج-کوین

مشاهده منبع اصلی

visit Website

Source

خواندن وبلاگ

ادامه مطلب

More information

منبع

منبع

مشاهده منبع اصلی

منبع

Details

بیشتر بخوانید

Details

More information

See more

More information

خواندن وبلاگ

More information

ادامه مطلب

ادامه مطلب

Click Here

https://ethereumbull.blogoxo.com/12599404/تحلیل-قیمت-دوج-کوین

https://cardanotrader.elbloglibre.com/12588886/تحلیل-قیمت-دوج-کوین

https://stepenwhale.blog-ezine.com/12579710/تحلیل-قیمت-دوج-کوین

https://bitcoinbull.blogscribble.com/12590754/قیمت-دوج-کوین-در-آینده

More information

Details

مشاهده منبع اصلی

More information

Source

https://ethereumbeaar.creacionblog.com/12595502/تحلیل-قیمت-دوج-کوین

https://solanaholder.tusblogos.com/12538991/یش-بینی-قیمت-دوج-کوین

خواندن وبلاگ

See more

منبع

Click Here

Source

ادامه مطلب

منبع

ادامه مطلب

https://dogecoinholder.blog2freedom.com/12574033/یش-بینی-قیمت-دوج-کوین

Source

Click Here

visit Website

https://bitcoinbest.techionblog.com/12592957/یش-بینی-قیمت-دوج-کوین

خواندن وبلاگ

https://moneroholder.blogitright.com/12596207/تحلیل-قیمت-دوج-کوین

https://monerolover.blog-eye.com/12594763/تحلیل-قیمت-دوج-کوین

Source

https://usdtbest.blogdosaga.com/12597433/یش-بینی-قیمت-دوج-کوین

Details

مشاهده منبع اصلی

ادامه مطلب

Click Here

منبع

See more

Details

More information

خواندن وبلاگ

مشاهده منبع اصلی

خواندن وبلاگ

Source

Source

ادامه مطلب

visit Website

خواندن وبلاگ

Click Here

بیشتر بخوانید

مشاهده منبع اصلی

More information

Details

http://cardanosignal.blog-gold.com/16310753/بهترین-بازی-های-کریپتویی-و-بلاکچینی-برای-کسب-درآمد

منبع

More information

منبع

Details

Click Here

Details

http://solanamaster.full-design.com/--53792387

خواندن وبلاگ

http://shitcoinanalysis.bloggerbags.com/15826280/معرفی-بهترین-بازی-های-بلاک-چینی-برای-کسب-درآمد-در-سال۲۰۲۲

Details

خواندن وبلاگ

Source

Source

Click Here

بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

Details

خواندن وبلاگ

خواندن وبلاگ

ادامه مطلب

Details

Details

http://bitcoindeveloper.mdkblog.com/16033875/معرفی-بهترین-بازی-های-بلاک-چینی-برای-کسب-درآمد-در-سال۲۰۲۲

خواندن وبلاگ

Source

More information

More information

Click Here

Source

Details

خواندن وبلاگ

خواندن وبلاگ

visit Website

منبع

Source

مشاهده منبع اصلی

http://bitcoinbull.blog4youth.com/14922763/لیست-معرفی-۳۴-بازی-بلاک-چینی-برای-کسب-درآمد-play-to-earn

http://usdtmaster.blog5star.com/15342216/بهترین-بازی-های-کریپتویی-و-بلاکچینی-برای-کسب-درآمد

See more

Details

مشاهده منبع اصلی

بیشتر بخوانید

http://shitcoinlover.blogsmine.com/13546664/بهترین-بازی-های-بلاک-چینی-در-سال-۲۰۲۲-معرفی-توکن

مشاهده منبع اصلی

More information

خواندن وبلاگ

visit Website

Details

Details

خواندن وبلاگ

مشاهده منبع اصلی

منبع

Click Here

See more

Source

مشاهده منبع اصلی

See more

See more

منبع

See more

Details

Details

http://ethereumsignal.spintheblog.com/15699283/بهترین-بازی-های-بلاک-چینی-در-سال-۲۰۲۲-معرفی-توکن

Details

منبع

http://solanabest.blogdal.com/16174346/لیست-معرفی-۳۴-بازی-بلاک-چینی-برای-کسب-درآمد-play-to-earn

More information

http://dogecoinmaster.get-blogging.com/16527549/لیست-معرفی-۳۴-بازی-بلاک-چینی-برای-کسب-درآمد-play-to-earn

See more

https://shitcointrader.activoblog.com/12607008/معرفی-بهترین-بازی-های-بلاک-چینی-برای-کسب-درآمد-در-سال۲۰۲۲

More information

See more

خواندن وبلاگ

https://dogecoinwhale.blogtov.com/12595932/معرفی-بهترین-بازی-های-بلاک-چینی-برای-کسب-درآمد-در-سال۲۰۲۲

https://bitcoinbull.blogscribble.com/12595469/لیست-معرفی-۳۴-بازی-بلاک-چینی-برای-کسب-درآمد-play-to-earn

منبع

ادامه مطلب

https://ethereumbeaar.creacionblog.com/12600199/بهترین-بازی-های-کریپتویی-و-بلاکچینی-برای-کسب-درآمد

visit Website

visit Website

مشاهده منبع اصلی

Click Here

Details

Details

Source

See more

Details

See more

بیشتر بخوانید

خواندن وبلاگ

https://stepenmaster.liberty-blog.com/12597197/لیست-معرفی-۳۴-بازی-بلاک-چینی-برای-کسب-درآمد-play-to-earn

منبع

See more

visit Website

visit Website

https://ethereumbull.buyoutblog.com/12580776/لیست-معرفی-۳۴-بازی-بلاک-چینی-برای-کسب-درآمد-play-to-earn

منبع

https://usdtmaster.blogpixi.com/12758181/بهترین-بازی-های-بلاک-چینی-در-سال-۲۰۲۲-معرفی-توکن

More information

Source

https://cardanosignal.azzablog.com/12600476/بهترین-بازی-های-کریپتویی-و-بلاکچینی-برای-کسب-درآمد

منبع

منبع

خواندن وبلاگ

منبع

بیشتر بخوانید

See more

https://dogecointrader.tkzblog.com/12595791/معرفی-بهترین-بازی-های-بلاک-چینی-برای-کسب-درآمد-در-سال۲۰۲۲

منبع

بیشتر بخوانید

منبع

More information

Details

خواندن وبلاگ

Details

Click Here

بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

منبع

See more

visit Website

مشاهده منبع اصلی

http://solanamaster.full-design.com/--53792976

More information

visit Website

http://shitcoinanalysis.ampedpages.com/--39316360

منبع

Details

http://bitcoindeveloper.blogacep.com/15763103/بهترین-قیمت-خرید-و-فروش-ارز-های-دیجیتال-را-چگونه-بفهمیم

More information

Click Here

More information

خواندن وبلاگ

Click Here

مشاهده منبع اصلی

ادامه مطلب

Source

See more

منبع

منبع

مشاهده منبع اصلی

http://cardanoanalysis.csublogs.com/16123155/بهترین-قیمت-خرید-و-فروش-ارز-های-دیجیتال-را-چگونه-بفهمیم

Click Here

منبع

visit Website

http://bitcoindeveloper.mdkblog.com/16034481/بهترین-قیمت-خرید-و-فروش-ارز-های-دیجیتال-را-چگونه-بفهمیم

See more

خواندن وبلاگ

ادامه مطلب

http://monerobeaar.theobloggers.com/16388955/بهترین-قیمت-خرید-و-فروش-ارز-های-دیجیتال-را-چگونه-بفهمیم

visit Website

ادامه مطلب

http://shitcoinlover.win-blog.com/16462142/بهترین-قیمت-خرید-و-فروش-ارز-های-دیجیتال-را-چگونه-بفهمیم

Source

Details

مشاهده منبع اصلی

See more

visit Website

مشاهده منبع اصلی

More information

ادامه مطلب

منبع

http://dogecoinbull.blogolenta.com/15736522/بهترین-قیمت-خرید-و-فروش-ارز-های-دیجیتال-را-چگونه-بفهمیم

بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

خواندن وبلاگ

Source

بیشتر بخوانید

http://bitcointrader.dreamyblogs.com/15110550/بهترین-قیمت-خرید-و-فروش-ارز-های-دیجیتال-را-چگونه-بفهمیم

خواندن وبلاگ

مشاهده منبع اصلی

منبع

بیشتر بخوانید

Click Here

Source

http://shitcoinholder.webbuzzfeed.com/15329264/بهترین-قیمت-خرید-و-فروش-ارز-های-دیجیتال-را-چگونه-بفهمیم

مشاهده منبع اصلی

http://usdtbull.webdesign96.com/15191609/بهترین-قیمت-خرید-و-فروش-ارز-های-دیجیتال-را-چگونه-بفهمیم

Details

منبع

بیشتر بخوانید

ادامه مطلب

ادامه مطلب

Source

Details

http://moneromaster.bloginder.com/16191942/بهترین-قیمت-خرید-و-فروش-ارز-های-دیجیتال-را-چگونه-بفهمیم

مشاهده منبع اصلی

خواندن وبلاگ

بیشتر بخوانید

منبع

بیشتر بخوانید

visit Website

خواندن وبلاگ

More information

https://bitcoinbull.blogscribble.com/12595992/بهترین-قیمت-خرید-و-فروش-ارز-های-دیجیتال-را-چگونه-بفهمیم

https://solanabest.ja-blog.com/12519353/بهترین-قیمت-خرید-و-فروش-ارز-های-دیجیتال-را-چگونه-بفهمیم

ادامه مطلب

See more

visit Website

visit Website

مشاهده منبع اصلی

ادامه مطلب

بیشتر بخوانید

مشاهده منبع اصلی

Click Here

منبع

بیشتر بخوانید

Click Here

Click Here

https://dogecoinlover.theisblog.com/12731208/بهترین-قیمت-خرید-و-فروش-ارز-های-دیجیتال-را-چگونه-بفهمیم

Details

Source

Click Here

منبع

More information

بیشتر بخوانید

Source

More information

خواندن وبلاگ

مشاهده منبع اصلی

https://usdtmaster.blogpixi.com/12758677/بهترین-قیمت-خرید-و-فروش-ارز-های-دیجیتال-را-چگونه-بفهمیم

ادامه مطلب

خواندن وبلاگ

مشاهده منبع اصلی

See more

Source

https://ethereumbull.blogsvila.com/12602517/بهترین-قیمت-خرید-و-فروش-ارز-های-دیجیتال-را-چگونه-بفهمیم

Details

Details

https://dogecointrader.tkzblog.com/12596320/بهترین-قیمت-خرید-و-فروش-ارز-های-دیجیتال-را-چگونه-بفهمیم

خواندن وبلاگ

منبع

Source

Details

visit Website

visit Website

Details

مشاهده منبع اصلی

بیشتر بخوانید

ادامه مطلب

مشاهده منبع اصلی

Click Here

https://miles8m79soj5.madmouseblog.com/profile

خواندن وبلاگ

visit Website

خواندن وبلاگ

See more

خواندن وبلاگ

https://joshua1w47dnu0.tusblogos.com/profile

See more

خواندن وبلاگ

مشاهده منبع اصلی

بیشتر بخوانید

https://vincent1q62mqs3.eedblog.com/profile

visit Website

خواندن وبلاگ

https://angel2s12ksz1.theisblog.com/profile

مشاهده منبع اصلی

بیشتر بخوانید

See more

ادامه مطلب

visit Website

بیشتر بخوانید

Details

https://carson1f67dmt9.blogpayz.com/profile

منبع

visit Website

Source

منبع

More information

https://caleb0h67nkf3.snack-blog.com/profile

visit Website

visit Website

https://michael2r12pxf3.anchor-blog.com/profile

منبع

https://ethan1g96mwi8.onzeblog.com/profile

Source

Click Here

بیشتر بخوانید

See more

منبع

Click Here

More information

visit Website

visit Website

Click Here

https://carson6v23rbh4.tokka-blog.com/profile

https://caleb5p12pyg4.wikipublicity.com/user

Source

ادامه مطلب

ادامه مطلب

ادامه مطلب

More information

خواندن وبلاگ

مشاهده منبع اصلی

Source

Click Here

بیشتر بخوانید

Click Here

More information

visit Website

https://easton1i51hrb8.wikicommunication.com/user

ادامه مطلب

visit Website

Details

https://landon4m61wid3.wikinarration.com/user

ادامه مطلب

visit Website

Source

Click Here

Source

منبع

See more

مشاهده منبع اصلی

Details

https://blake9b56zjr8.wikilinksnews.com/user

مشاهده منبع اصلی

ادامه مطلب

مشاهده منبع اصلی

visit Website

visit Website

ادامه مطلب

https://landon2w36olh5.gigswiki.com/user

More information

ادامه مطلب

https://brayden1u22mua1.bmswiki.com/user

https://caleb9q01iqw0.empirewiki.com/user

See more

مشاهده منبع اصلی

خواندن وبلاگ

خواندن وبلاگ

منبع

خواندن وبلاگ

Click Here

See more

More information

visit Website

منبع

Click Here

ادامه مطلب

Source

خواندن وبلاگ

https://mateo1a45wgn6.wikiusnews.com/user

See more

بیشتر بخوانید

See more

See more

خواندن وبلاگ

visit Website

Source

https://eli8d67akr9.law-wiki.com/user

منبع

خواندن وبلاگ

Source

Details

visit Website

مشاهده منبع اصلی

More information

بیشتر بخوانید

ادامه مطلب

See more

Click Here

منبع

https://david3h77cks9.magicianwiki.com/user

More information

ادامه مطلب

بیشتر بخوانید

visit Website

مشاهده منبع اصلی

منبع

Details

بیشتر بخوانید

ادامه مطلب

منبع

خواندن وبلاگ

Source

Source

Source

خواندن وبلاگ

مشاهده منبع اصلی

https://austin5s23rah4.wikidank.com/user

منبع

Details

منبع

Click Here

منبع

مشاهده منبع اصلی

See more

https://lucas4o01mxd3.mysticwiki.com/user

منبع

More information

خواندن وبلاگ

مشاهده منبع اصلی

Details

Details

ادامه مطلب

Click Here

Source

Click Here

http://justin6c19vqi1.ambien-blog.com/profile

See more

Details

بیشتر بخوانید

ادامه مطلب

More information

http://connor0p01iry1.bloggosite.com/profile

بیشتر بخوانید

ادامه مطلب

Details

Source

بیشتر بخوانید

مشاهده منبع اصلی

خواندن وبلاگ

Source

See more

منبع

See more

ادامه مطلب

مشاهده منبع اصلی

http://julian9e66yho7.thenerdsblog.com/profile

خواندن وبلاگ

Source

http://miles5y74moq3.blog2news.com/profile

مشاهده منبع اصلی

http://eli9d67bls9.theobloggers.com/profile

visit Website

منبع

Click Here

خواندن وبلاگ

More information

Click Here

Click Here

visit Website

Source

ادامه مطلب

More information

Details

بیشتر بخوانید

http://evan2p30ceg9.dreamyblogs.com/profile

خواندن وبلاگ

مشاهده منبع اصلی

Source

مشاهده منبع اصلی

مشاهده منبع اصلی

http://isaac7y73lno2.theideasblog.com/profile

Source

See more

خواندن وبلاگ

مشاهده منبع اصلی

بیشتر بخوانید

مشاهده منبع اصلی

بیشتر بخوانید

مشاهده منبع اصلی

خواندن وبلاگ

Details

More information

http://william0l29acd8.newsbloger.com/profile

منبع

بیشتر بخوانید

Click Here

بیشتر بخوانید

Click Here

http://usdtholder.pointblog.net/--50608849

منبع

visit Website

خواندن وبلاگ

مشاهده منبع اصلی

منبع

بیشتر بخوانید

خواندن وبلاگ

visit Website

visit Website

http://bitcoindeveloper.blogacep.com/15765951/در-دنیای-برده-ها-و-برده-داری-بیت-کوین-عین-آزادی-است

منبع

See more

مشاهده منبع اصلی

مشاهده منبع اصلی

Details

ادامه مطلب

منبع

بیشتر بخوانید

visit Website

Source

منبع

منبع

بیشتر بخوانید

visit Website

See more

http://solanadeveloper.is-blog.com/16445165/در-دنیای-برده-ها-و-برده-داری-بیت-کوین-عین-آزادی-است

بیشتر بخوانید

ادامه مطلب

خواندن وبلاگ

بیشتر بخوانید

ادامه مطلب

ادامه مطلب

Source

http://dogecointrader.yomoblog.com/16388337/در-دنیای-برده-ها-و-برده-داری-بیت-کوین-عین-آزادی-است

More information

Click Here

Click Here

visit Website

http://dogecoinlover.blogdun.com/15295621/در-دنیای-برده-ها-و-برده-داری-بیت-کوین-عین-آزادی-است

http://usdtbest.bloggactif.com/15886482/در-دنیای-برده-ها-و-برده-داری-بیت-کوین-عین-آزادی-است

منبع

ادامه مطلب

ادامه مطلب

منبع

Click Here

خواندن وبلاگ

Source

منبع

http://bitcoinanalysis.izrablog.com/12345992/در-دنیای-برده-ها-و-برده-داری-بیت-کوین-عین-آزادی-است

Source

Details

http://moneroanalysis.luwebs.com/15355263/در-دنیای-برده-ها-و-برده-داری-بیت-کوین-عین-آزادی-است

مشاهده منبع اصلی

Details

بیشتر بخوانید

خواندن وبلاگ

منبع

مشاهده منبع اصلی

منبع

بیشتر بخوانید

See more

خواندن وبلاگ

مشاهده منبع اصلی

خواندن وبلاگ

Source

visit Website

خواندن وبلاگ

ادامه مطلب

visit Website

More information

Click Here

ادامه مطلب

Click Here

خواندن وبلاگ

visit Website

visit Website

Source

منبع

ادامه مطلب

visit Website

https://solanaholder.tusblogos.com/12546662/در-دنیای-برده-ها-و-برده-داری-بیت-کوین-عین-آزادی-است

More information

https://dogecoinholder.dm-blog.com/12574088/در-دنیای-برده-ها-و-برده-داری-بیت-کوین-عین-آزادی-است

More information

Source

منبع

visit Website

More information

Details

مشاهده منبع اصلی

منبع

بیشتر بخوانید

Source

منبع

Click Here

https://moneroholder.blogitright.com/12603972/در-دنیای-برده-ها-و-برده-داری-بیت-کوین-عین-آزادی-است

visit Website

More information

https://usdtbest.blogdosaga.com/12605067/در-دنیای-برده-ها-و-برده-داری-بیت-کوین-عین-آزادی-است

خواندن وبلاگ

ادامه مطلب

https://dogecoinlover.snack-blog.com/12608717/در-دنیای-برده-ها-و-برده-داری-بیت-کوین-عین-آزادی-است

Source

Click Here

منبع

Source

منبع

https://bitcointrader.blogdanica.com/12609831/در-دنیای-برده-ها-و-برده-داری-بیت-کوین-عین-آزادی-است

منبع

Source

https://bitcoinanalysis.onzeblog.com/12613126/در-دنیای-برده-ها-و-برده-داری-بیت-کوین-عین-آزادی-است

منبع

Source

خواندن وبلاگ

Click Here

visit Website

Source

See more

See more

See more

Source

More information

Details

See more

http://dogecoinlover.thezenweb.com/--47820218

بیشتر بخوانید

http://shitcoinanalysis.ampedpages.com/--39319303

http://solanamaster.full-design.com/--53796227

http://stepenwhale.ambien-blog.com/16301626/تحلیلگر-فیدلیتی-ارزش-خرید-بیت-کوین-به-بالاترین-سطوح-خود-از-سال-۲۰۱۳-رسیده-است

ادامه مطلب

منبع

Details

منبع

بیشتر بخوانید

ادامه مطلب

More information

Details

See more

خواندن وبلاگ

ادامه مطلب

visit Website

http://cardanoanalysis.csublogs.com/16126558/تحلیلگر-فیدلیتی-ارزش-خرید-بیت-کوین-به-بالاترین-سطوح-خود-از-سال-۲۰۱۳-رسیده-است

More information

خواندن وبلاگ

More information

http://bitcoindeveloper.mdkblog.com/16037836/تحلیلگر-فیدلیتی-ارزش-خرید-بیت-کوین-به-بالاترین-سطوح-خود-از-سال-۲۰۱۳-رسیده-است

Click Here

مشاهده منبع اصلی

خواندن وبلاگ

See more

مشاهده منبع اصلی

visit Website

خواندن وبلاگ

ادامه مطلب

خواندن وبلاگ

visit Website

More information

خواندن وبلاگ

See more

visit Website

See more

https://solanawhale.shoutmyblog.com/13968477/تحلیلگر-فیدلیتی-ارزش-خرید-بیت-کوین-به-بالاترین-سطوح-خود-از-سال-۲۰۱۳-رسیده-است

More information

Source

More information

https://shitcoinanalysis.bloggactivo.com/13599670/تحلیلگر-فیدلیتی-ارزش-خرید-بیت-کوین-به-بالاترین-سطوح-خود-از-سال-۲۰۱۳-رسیده-است

More information

ادامه مطلب

https://solanadeveloper.theblogfairy.com/13982133/تحلیلگر-فیدلیتی-ارزش-خرید-بیت-کوین-به-بالاترین-سطوح-خود-از-سال-۲۰۱۳-رسیده-است

https://dogecoinmaster.vidublog.com/13961375/تحلیلگر-فیدلیتی-ارزش-خرید-بیت-کوین-به-بالاترین-سطوح-خود-از-سال-۲۰۱۳-رسیده-است

بیشتر بخوانید

خواندن وبلاگ

Details

https://stepenmaster.bloggadores.com/13968848/تحلیلگر-فیدلیتی-ارزش-خرید-بیت-کوین-به-بالاترین-سطوح-خود-از-سال-۲۰۱۳-رسیده-است

مشاهده منبع اصلی

Click Here

منبع

مشاهده منبع اصلی

مشاهده منبع اصلی

Source

مشاهده منبع اصلی

خواندن وبلاگ

Details

خواندن وبلاگ

See more

https://dogecoinholder.blogars.com/14105304/تحلیلگر-فیدلیتی-ارزش-خرید-بیت-کوین-به-بالاترین-سطوح-خود-از-سال-۲۰۱۳-رسیده-است

مشاهده منبع اصلی

Details

More information

منبع

ادامه مطلب

More information

Details

https://ethereumlover.blogdomago.com/14028082/تحلیلگر-فیدلیتی-ارزش-خرید-بیت-کوین-به-بالاترین-سطوح-خود-از-سال-۲۰۱۳-رسیده-است

منبع

See more

More information

Details

بیشتر بخوانید

مشاهده منبع اصلی

مشاهده منبع اصلی

Source

Source

منبع

http://dogecoinlover.blogdun.com/15296225/تحلیلگر-فیدلیتی-ارزش-خرید-بیت-کوین-به-بالاترین-سطوح-خود-از-سال-۲۰۱۳-رسیده-است

مشاهده منبع اصلی

visit Website

http://usdtmaster.blog5star.com/15346325/تحلیلگر-فیدلیتی-ارزش-خرید-بیت-کوین-به-بالاترین-سطوح-خود-از-سال-۲۰۱۳-رسیده-است

Details

مشاهده منبع اصلی

More information

بیشتر بخوانید

http://ethereumwhale.blogripley.com/15435827/تحلیلگر-فیدلیتی-ارزش-خرید-بیت-کوین-به-بالاترین-سطوح-خود-از-سال-۲۰۱۳-رسیده-است

http://bitcointrader.dreamyblogs.com/15113925/تحلیلگر-فیدلیتی-ارزش-خرید-بیت-کوین-به-بالاترین-سطوح-خود-از-سال-۲۰۱۳-رسیده-است

خواندن وبلاگ

Source

Click Here

Source

http://moneroanalysis.luwebs.com/15355854/تحلیلگر-فیدلیتی-ارزش-خرید-بیت-کوین-به-بالاترین-سطوح-خود-از-سال-۲۰۱۳-رسیده-است

ادامه مطلب

ادامه مطلب

ادامه مطلب

مشاهده منبع اصلی

visit Website

See more

ادامه مطلب

مشاهده منبع اصلی

Click Here

See more

Source

Click Here

منبع

Source

Click Here

Details

مشاهده منبع اصلی

See more

منبع

منبع

ادامه مطلب

Click Here

More information

Details

ادامه مطلب

Click Here

مشاهده منبع اصلی

https://solanaholder.tusblogos.com/12547113/تحلیلگر-فیدلیتی-ارزش-خرید-بیت-کوین-به-بالاترین-سطوح-خود-از-سال-۲۰۱۳-رسیده-است

ادامه مطلب

Click Here

خواندن وبلاگ

https://dogecoinsignal.weblogco.com/12583947/تحلیلگر-فیدلیتی-ارزش-خرید-بیت-کوین-به-بالاترین-سطوح-خود-از-سال-۲۰۱۳-رسیده-است

Source

بیشتر بخوانید

مشاهده منبع اصلی

See more

Details

ادامه مطلب

ادامه مطلب

ادامه مطلب

بیشتر بخوانید

Click Here

بیشتر بخوانید

https://solanabull.blogunok.com/12748811/تحلیلگر-فیدلیتی-ارزش-خرید-بیت-کوین-به-بالاترین-سطوح-خود-از-سال-۲۰۱۳-رسیده-است

More information

See more

ادامه مطلب

Source

https://dogecoinlover.snack-blog.com/12609150/تحلیلگر-فیدلیتی-ارزش-خرید-بیت-کوین-به-بالاترین-سطوح-خود-از-سال-۲۰۱۳-رسیده-است

More information

Click Here

خواندن وبلاگ

https://moneroanalysis.blogchaat.com/12572454/تحلیلگر-فیدلیتی-ارزش-خرید-بیت-کوین-به-بالاترین-سطوح-خود-از-سال-۲۰۱۳-رسیده-است

ادامه مطلب

Click Here

خواندن وبلاگ

منبع

https://bitcoinanalysis.onzeblog.com/12613545/تحلیلگر-فیدلیتی-ارزش-خرید-بیت-کوین-به-بالاترین-سطوح-خود-از-سال-۲۰۱۳-رسیده-است

visit Website

مشاهده منبع اصلی

خواندن وبلاگ

خواندن وبلاگ

مشاهده منبع اصلی

Click Here

Source

Click Here

http://bitcoinbull.ampblogs.com/--47520197

visit Website

Click Here

ادامه مطلب

http://dogecoinlover.thezenweb.com/--47820874

visit Website

Details

خواندن وبلاگ

ادامه مطلب

ادامه مطلب

http://solanabest.blog-a-story.com/16253813/بیت-کوین-صفر-دلاری-از-رگ-گردن-نزدیک-تر

بیشتر بخوانید

visit Website

بیشتر بخوانید

http://solanaanalysis.bloggerswise.com/16235509/بیت-کوین-صفر-دلاری-از-رگ-گردن-نزدیک-تر

More information

Details

منبع

منبع

Click Here

More information

ادامه مطلب

http://monerotop.develop-blog.com/16334069/بیت-کوین-صفر-دلاری-از-رگ-گردن-نزدیک-تر

منبع

http://shitcoinwhale.livebloggs.com/16365949/بیت-کوین-صفر-دلاری-از-رگ-گردن-نزدیک-تر

منبع

Click Here

More information

Click Here

More information

See more

More information

See more

منبع

منبع

visit Website

http://dogecointrader.yomoblog.com/16389484/بیت-کوین-صفر-دلاری-از-رگ-گردن-نزدیک-تر

visit Website

خواندن وبلاگ

More information

See more

More information

مشاهده منبع اصلی

Click Here

https://stepenholder.blogdiloz.com/13612755/بیت-کوین-صفر-دلاری-از-رگ-گردن-نزدیک-تر

visit Website

More information

مشاهده منبع اصلی

More information

More information

Details

Details

Details

Source

More information

Click Here

مشاهده منبع اصلی

ادامه مطلب

مشاهده منبع اصلی

مشاهده منبع اصلی

https://usdtmaster.blogdemls.com/13937481/بیت-کوین-صفر-دلاری-از-رگ-گردن-نزدیک-تر

More information

مشاهده منبع اصلی

خواندن وبلاگ

ادامه مطلب

Click Here

Source

منبع

ادامه مطلب

Source

https://dogecointrader.glifeblog.com/13918954/بیت-کوین-صفر-دلاری-از-رگ-گردن-نزدیک-تر

https://ethereumbull.losblogos.com/14110600/بیت-کوین-صفر-دلاری-از-رگ-گردن-نزدیک-تر

See more

visit Website

ادامه مطلب

ادامه مطلب

خواندن وبلاگ

مشاهده منبع اصلی

Source

Details

More information

مشاهده منبع اصلی

بیشتر بخوانید

More information

Source

بیشتر بخوانید

مشاهده منبع اصلی

بیشتر بخوانید

خواندن وبلاگ

visit Website

See more

Click Here

بیشتر بخوانید

Source

Source

منبع

بیشتر بخوانید

Source

خواندن وبلاگ

Click Here

خواندن وبلاگ

Click Here

منبع

Source

Details

بیشتر بخوانید

http://cardanotrader.blog-mall.com/15562293/بیت-کوین-صفر-دلاری-از-رگ-گردن-نزدیک-تر

http://solanaanalysis.blogofchange.com/15584329/بیت-کوین-صفر-دلاری-از-رگ-گردن-نزدیک-تر

ادامه مطلب

More information

http://dogecoinmaster.blogvivi.com/15871036/بیت-کوین-صفر-دلاری-از-رگ-گردن-نزدیک-تر

ادامه مطلب

مشاهده منبع اصلی

https://usdtwhale.bloggazzo.com/13906417/بیت-کوین-صفر-دلاری-از-رگ-گردن-نزدیک-تر

http://stepentop.targetblogs.com/16476688/بیت-کوین-صفر-دلاری-از-رگ-گردن-نزدیک-تر

مشاهده منبع اصلی

منبع

ادامه مطلب

خواندن وبلاگ

Source

Source

مشاهده منبع اصلی

Source

visit Website

منبع

Details

Details

Details

More information

مشاهده منبع اصلی

More information

More information

ادامه مطلب

visit Website

Details

Details

خواندن وبلاگ

بیشتر بخوانید

Source

See more

More information

Click Here

مشاهده منبع اصلی

منبع

منبع

مشاهده منبع اصلی

visit Website

منبع

منبع

https://usdtmaster.blogpixi.com/12762080/بیت-کوین-صفر-دلاری-از-رگ-گردن-نزدیک-تر

Click Here

مشاهده منبع اصلی

بیشتر بخوانید

خواندن وبلاگ

https://ethereumbull.blogsvila.com/12606008/بیت-کوین-صفر-دلاری-از-رگ-گردن-نزدیک-تر

https://ethereumsignal.wssblogs.com/12594229/بیت-کوین-صفر-دلاری-از-رگ-گردن-نزدیک-تر

مشاهده منبع اصلی

خواندن وبلاگ

ادامه مطلب

More information

Click Here

Source

بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

منبع

منبع

Details

Source

بیشتر بخوانید

مشاهده منبع اصلی

Details

Details

Source

Click Here

More information

More information

بیشتر بخوانید

visit Website

See more

Click Here

visit Website

More information

https://bookmarkspedia.com/story12898984/usdt-master

More information

More information

https://bookmarksurl.com/story12917830/usdt-enthusiast

Details

visit Website

https://mixbookmark.com/story12909482/solana-developer

بیشتر بخوانید

Click Here

ادامه مطلب

https://mylittlebookmark.com/story12900953/monero-holder

More information

منبع

https://bookmarkfox.com/story12905392/cardano-signal

Click Here

visit Website

مشاهده منبع اصلی

See more

https://ariabookmarks.com/story12915030/stepen-whale

خواندن وبلاگ

مشاهده منبع اصلی

مشاهده منبع اصلی

https://topsocialplan.com/story12914100/bitcoin-bull

visit Website

منبع

Click Here

منبع

ادامه مطلب

More information

https://wavesocialmedia.com/story12924710/usdt-best

Details

ادامه مطلب

خواندن وبلاگ

visit Website

Details

https://esocialmall.com/story12924500/ethereum-signal

More information

See more

visit Website

بیشتر بخوانید

منبع

More information

ادامه مطلب

https://getsocialselling.com/story12923611/stepen-best

بیشتر بخوانید

https://isocialfans.com/story12923536/shitcoin-enthusiast

مشاهده منبع اصلی

More information

Source

Click Here

https://mysocialquiz.com/story12915548/stepen-lover

Source

بیشتر بخوانید

Source

Click Here

visit Website

visit Website

ادامه مطلب

Source

مشاهده منبع اصلی

مشاهده منبع اصلی

ادامه مطلب

Details

خواندن وبلاگ

Source

visit Website

https://my-social-box.com/story12908076/dogecoin-lover

https://socialwebleads.com/story12928468/cardano-lover

ادامه مطلب

Click Here

خواندن وبلاگ

See more

More information

ادامه مطلب

Details

منبع

بیشتر بخوانید

خواندن وبلاگ

Source

Details

See more

See more

مشاهده منبع اصلی

مشاهده منبع اصلی

منبع

مشاهده منبع اصلی

خواندن وبلاگ

Details

See more

ادامه مطلب

خواندن وبلاگ

ادامه مطلب

خواندن وبلاگ

https://rankuppages.com/story12899993/dogecoin-holder

Click Here

See more

بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

Details

https://bookmarking1.com/story12755050/usdt-whale

مشاهده منبع اصلی

https://pr1bookmarks.com/story12832594/ethereum-beaar

منبع

visit Website

Click Here

Details

visit Website

Click Here

خواندن وبلاگ

See more

مشاهده منبع اصلی

https://bookmarkpagerank.com/story12758169/solana-analysis

خواندن وبلاگ

See more

Details

More information

https://bookmarksusa.com/story12833509/dogecoin-holder

بیشتر بخوانید

Source

https://bookmarkquotes.com/story12832799/dogecoin-lover

مشاهده منبع اصلی

Source

منبع

https://wildbookmarks.com/story12829530/monero-trader

Source

Details

Details

مشاهده منبع اصلی

visit Website

Details

مشاهده منبع اصلی

https://bookmark-master.com/story12761897/ethereum-beaar

Click Here

منبع

بیشتر بخوانید

visit Website

See more

Source

ادامه مطلب

خواندن وبلاگ

Details

مشاهده منبع اصلی

منبع

See more

ادامه مطلب

See more

بیشتر بخوانید

Click Here

ادامه مطلب

More information

More information

Source

Details

Details

https://bookmarkingace.com/story12757424/solana-developer

خواندن وبلاگ

visit Website

https://ezmarkbookmarks.com/story12829454/bitcoin-developer

https://bookmarkgenious.com/story12825769/ethereum-master

خواندن وبلاگ

https://totalbookmarking.com/story12831077/usdt-master

https://top100bookmark.com/story12829528/shitcoin-trader

https://thebookmarklist.com/story12759138/bitcoin-signal

منبع

خواندن وبلاگ

مشاهده منبع اصلی

Details

See more

مشاهده منبع اصلی

بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

See more

منبع

منبع

https://bookmarkforce.com/story12824399/cardano-signal

https://bookmarkick.com/story12826358/cardano-holder

Details

Source

خواندن وبلاگ

خواندن وبلاگ

https://bookmarklethq.com/story12819600/stepen-whale

منبع

Details

Source

Source

منبع

visit Website

See more

visit Website

مشاهده منبع اصلی

بیشتر بخوانید

Source

https://linkingbookmark.com/story12755003/monero-trader

مشاهده منبع اصلی

Click Here

منبع

ادامه مطلب

More information

Source

Source

خواندن وبلاگ

ادامه مطلب

See more

Source

https://bookmarksbay.com/story12826421/cardano-analysis

ادامه مطلب

ادامه مطلب

خواندن وبلاگ

Details

visit Website

https://bookmarkingalpha.com/story12825963/usdt-whale

ادامه مطلب

مشاهده منبع اصلی

Details

https://socialbookmarkgs.com/story12825027/solana-developer

مشاهده منبع اصلی

بیشتر بخوانید

https://baidubookmark.com/story12828153/shitcoin-lover

بیشتر بخوانید

Source

بیشتر بخوانید

More information

Click Here

ادامه مطلب

بیشتر بخوانید

visit Website

Details

More information

https://extrabookmarking.com/story12824640/bitcoin-trader

بیشتر بخوانید

https://digibookmarks.com/story12825568/cardano-analysis

خواندن وبلاگ

https://bookmarktune.com/story12824747/shitcoin-lover

Source

https://bookmarkjourney.com/story12814233/dogecoin-master

منبع

More information

https://bookmarkeasier.com/story12756657/ethereum-beaar

Source

مشاهده منبع اصلی

visit Website

Source

منبع

visit Website

خواندن وبلاگ

https://bookmarkahref.com/story12834282/solana-beaar

منبع

Details

خواندن وبلاگ

https://scrapbookmarket.com/story12822953/cardano-trader

Source

مشاهده منبع اصلی

Source

خواندن وبلاگ

خواندن وبلاگ

See more

بیشتر بخوانید

ادامه مطلب

خواندن وبلاگ

https://bookmarkworm.com/story12753783/shitcoin-lover

خواندن وبلاگ

See more

See more

More information

Details

منبع

مشاهده منبع اصلی

بیشتر بخوانید

https://cheapbookmarking.com/story12752919/solana-best

Click Here

See more

مشاهده منبع اصلی

خواندن وبلاگ

See more

منبع

https://ilovebookmark.com/story12749372/shitcoin-enthusiast

بیشتر بخوانید

visit Website

visit Website

visit Website

Details

More information

Click Here

مشاهده منبع اصلی

بیشتر بخوانید

See more

See more

بیشتر بخوانید

خواندن وبلاگ

منبع

ادامه مطلب

Source

https://bookmarksystem.com/story12818315/monero-enthusiast

بیشتر بخوانید

ادامه مطلب

https://bookmarkusers.com/story12751885/monero-enthusiast

https://bookmark-search.com/story12822129/shitcoin-lover

Source

https://xyzbookmarks.com/story12820986/dogecoin-holder

More information

See more

Source

Details

https://bookmark-nation.com/story12749202/dogecoin-enthusiast

Details

visit Website

More information

مشاهده منبع اصلی

https://bookmark-rss.com/story12822828/bitcoin-best

بیشتر بخوانید

خواندن وبلاگ

مشاهده منبع اصلی

https://altbookmark.com/story13469490/dogecoin-whale

خواندن وبلاگ

visit Website

visit Website

Source

https://nybookmark.com/story12279298/dogecoin-master

More information

خواندن وبلاگ

https://socialmarkz.com/story1891765/monero-trader

https://socialmphl.com/story1840398/cardano-analysis

Click Here

Click Here

ادامه مطلب

visit Website

https://socialdosa.com/story1847415/stepen-master

Details

مشاهده منبع اصلی

خواندن وبلاگ

مشاهده منبع اصلی

More information

See more

More information

https://socialskates.com/story12724875/cardano-signal

https://dftsocial.com/story12766740/shitcoin-trader

visit Website

See more

ادامه مطلب

Details

https://bookmarkcork.com/story12760856/dogecoin-holder

https://bookmarkmiracle.com/story1850924/stepen-whale

More information

https://bookmarkspy.com/story1742226/shitcoin-enthusiast

visit Website

منبع

منبع

ادامه مطلب

ادامه مطلب

بیشتر بخوانید

visit Website

visit Website

مشاهده منبع اصلی

بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

مشاهده منبع اصلی

بیشتر بخوانید

visit Website

https://webcastlist.com/story12652257/monero-analysis

Source

More information

More information

See more

https://hylistings.com/story12722538/shitcoin-trader

Source

Source

More information

https://seolistlinks.com/story12645960/usdt-master

بیشتر بخوانید

Source

Source

visit Website

Source

visit Website

ادامه مطلب

Click Here

https://jaredquwz73962.wikiexpression.com/2047792/آیا_بیت_کوین_صفر_می_شود

منبع

More information

Click Here

https://keeganiotv52840.wikipresses.com/3041518/آیا_بیت_کوین_صفر_می_شود

https://finnfmqs41730.wikicorrespondent.com/4296365/آیا_بیت_کوین_صفر_می_شود

بیشتر بخوانید

visit Website

Source

visit Website

More information

Details

https://codywadg96295.wikihearsay.com/1437038/بیت_کوین_بخریم_یا_نه

خواندن وبلاگ

ادامه مطلب

بیشتر بخوانید

مشاهده منبع اصلی

visit Website

Details

See more

ادامه مطلب

مشاهده منبع اصلی

See more

visit Website

Source

More information

More information

بیشتر بخوانید

Click Here

Source

ادامه مطلب

بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

خواندن وبلاگ

Details

Details

Click Here

مشاهده منبع اصلی

بیشتر بخوانید

https://emilianojnpr40739.thebindingwiki.com/6189540/بیت_کوین_بخریم_یا_نه

https://augustjuyd08517.vigilwiki.com/4909818/ارزش_بیت_کوین_پایین_می_آید

Source

https://rylanybfg06395.evawiki.com/7590547/آیا_بیت_کوین_صفر_می_شود

منبع

Source

مشاهده منبع اصلی

See more

بیشتر بخوانید

ادامه مطلب

Details

https://johnathansxbd85174.wikifordummies.com/6698448/بیت_کوین_صفر_دلاری

Click Here

منبع

خواندن وبلاگ

visit Website

Details

More information

See more

ادامه مطلب

https://chanceehkl28407.governor-wiki.com/4091708/بیت_کوین_صفر_دلاری

Click Here

See more

مشاهده منبع اصلی

More information

https://finnbeik17407.wikinstructions.com/8687127/ارزش_بیت_کوین_پایین_می_آید

خواندن وبلاگ

Source

Source

See more

منبع

Click Here

بیشتر بخوانید

See more

منبع

visit Website

Details

Source

https://waylonkrvy63952.wikigop.com/9056271/آیا_بیت_کوین_صفر_می_شود

See more

See more

https://landendhkm28518.wikikarts.com/4706433/بیت_کوین_صفر_دلاری

visit Website

https://brooksjnqt41740.hamachiwiki.com/2185506/ارزش_بیت_کوین_پایین_می_آید

visit Website

See more

See more

https://troykpru51840.westexwiki.com/7359033/ارزش_بیت_کوین_پایین_می_آید

مشاهده منبع اصلی

Source

Details

https://gunnerbfik18406.nico-wiki.com/7735348/بیت_کوین_بخریم_یا_نه

مشاهده منبع اصلی

See more

منبع

See more

مشاهده منبع اصلی

Details

بیشتر بخوانید

خواندن وبلاگ

مشاهده منبع اصلی

منبع

بیشتر بخوانید

See more

Click Here

بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

Click Here

خواندن وبلاگ

خواندن وبلاگ

visit Website
 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۰۱ ، ۱۸:۲۶
paniz mohajer


اقامت ترکیه و مهاجرت به ترکیه از روش های مختلف و نکات مهم آن در این مقاله مورد بررسی و تحلیل علمی قرار می گیرد. متقاضیان اخذ اقامت کشور ترکیه با سوالات زیادی مواجه می شوند، معمولاً مهم ترین سوالات این است که آیا از طریق اجاره خانه در ترکیه می توان اقامت گرفت؟ هزینه های اخذ اقامت ترکیه چه میزان می باشد؟ آیا کشور ترکیه برای مهاجرت انتخاب درستی است؟ در این مقاله صفر تا صد مهاجرت به ترکیه بررسی شده و همه راه های اخذ اقامت ترکیه معرفی می شود. شما می توانید با بررسی روش های مختلف مناسب ترین روش را برای خود انتخاب نمایید. شما همواره می توانید با کارشناسان موسسه حقوقی ملک پور نیز در تمامی زمینه های مرتبط با مهاجرت مشاوره تخصصی رایگان داشته و همچنین از ویدئوها و مقالات موسسه دیدن فرمایید.

در بخش دیدگاه ها نیز می توانید سوالات خود را مطرح نمایید و در زمانی کوتاه پاسخ بگیرید.

سوال بپرسید!
مباحثی که در این نوشتار بررسی می گردد:
اقامت ترکیه و شرایط عمومی
اقامت ترکیه از طریق تحصیل
اقامت ترکیه از طریق کار
اقامت ترکیه از طریق سرمایه گذاری
اقامت ترکیه از طریق ازدواج
اقامت ترکیه از طریق تولد
اقامت ترکیه از طریق پناهندگی
اقامت ترکیه و ویزای توریستی ترکیه
اقامت ترکیه و هزینه های زندگی
اقامت ترکیه و مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزا
اقامت ترکیه و شرایط اقامت و تابعیت
اقامت ترکیه 1 1 اقامت ترکیه
شما میتوانید از طریق لینک روبرو با ما در ارتباط باشید و از کارشناسان موسسه مشاوره رایگان دریافت نمایید.

دریافت مشاوره رایگان
اقامت ترکیه و شرایط عمومی
ترکیه کشوری توریستی واقع در آسیای غربی و شبه جزیره بالکان در جنوب شرق اروپا، دارای دو بخش اروپایی و آسیایی بوده که با کشورهای یونان، قبرس، بلغارستان، گرجستان، ارمنستان، نخجوان آذربایجان، عراق و سوریه مرز مشترک دارد. پایتخت این کشور شهر آنکارا و زبان رسمی آن ترکی می باشد. دین رسمی این کشور اسلام می باشد. ترکیه علی رغم اروپایی بودن هنوز عضو رسمی و پذیرفته شده اتحادیه اروپا محسوب نمی شود.

اقامت ترکیه و مهاجرت به ترکیه امروزه طرفداران بسیار زیادی دارد. به منظور اخذ اقامت ترکیه و زندگی در ترکیه می بایست دارای شرایطی باشید که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

از جمله مزایای اقامت ترکیه می توان به موارد زیر اشاره کرد.

قرار گرفتن در بین کشورهای اروپایی

اقتصاد و صنعت رو به رشد

دین و فرهنگ بسیار مشترک با مردم ایران

نزدیکی به ایران

عدم نیاز به اخذ ویزای ورود به این کشور برای شهروندان ایران

روش های اخذ اقامت ترکیه شامل 6 دسته تحصیلی، کاری، سرمایه گذاری، پناهندگی، ازدواج و تولد می باشند که در ادامه به صورت کلی در مورد هر یک از این موارد توضیحاتی را ارائه خواهیم کرد.

مهاجرت به ترکیه 1 اقامت ترکیه

اقامت ترکیه از طریق تحصیل
یکی از بهترین روش های دریافت اقامت ترکیه، تحصیل در دانشگاه های این کشور است. تحصیل در ترکیه یکی از راه های اخذ اقامت ترکیه می باشد. نظام آموزشی ترکیه از روش فرآیند بولونیا پیروی می کند. تحصیل در این کشور تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش ملی بوده و غالباً دولتی می باشد. تحصیل در این کشور از پیش دبستانی تا دانشگاه امکان پذیر است. تحصیل در دوره پیش دبستانی تا 6 سالگی، دبستان از 6 تا 14 سال به صورت اجباری و رایگان، از 14 تا 18 سال در دبیرستان و هنرستان و در انتها از 18 سال به بالا در دانشگاه امکان پذیر خواهد بود. تحصیل در ترکیه در مقطع فوق دیپلم فنی 2 ساله، لیسانس 4 ساله، فوق لیسانس 2 ساله و دکترا 3 تا 5 ساله می باشد و زیر نظر اداره آموزش عالی ترکیه (YOK) برگزار می شود.

دبیرستان ها در ترکیه به 6 گروه عمومی (Duz Liseleri)، هنرستان (Meslek Lisereli)، آناتولی (Anadolu Lisereli )، ویژه (Super Lisereli)، علوم و فنون (Fen Lisereli) و مدارس خصوصی (Ozel Lisereli) تقسیم بندی می شوند.

رشته های پرطرفدار در کشور ترکیه به شرح زیر می باشند.

علوم کامپیوتر

روانشناسی

گردشگری

مهندسی صنعتی

روابط بین الملل

طراحی گرافیک

زبان و ادبیات ترکی، طراحی صنعتی

عمران

ریاضیات

مدیریت بازرگانی

بیوتکنولوژی

انرژی اتمی

مهندسی IT

کشاورزی و جنگلداری

پزشکی

زمین شناسی

از جمله دانشگاه های معتبر ترکیه می توان به دانشگاه های ملی فنی خاورمیانه (METU)، بوسفور استانبول و فنی استانبول با آزمون ورودی و نمره زبان بالا؛ دانشگاه های خصوصی بیلکنت، سابانچ و کوچی بدون آزمون ورودی و نیازمند نمره زبان انگلیسی بالا؛ دانشگاه های علوم پزشکی ملی با آزمون ورودی و دانشتن زبان ترکی و دانشگاه های پزشکی خصوصی بدون آزمون ورودی و با داشتن نمره زبان بالا اشاره کرد.

میانگین هزینه اقامت ترکیه از طریق تحصیل در مقاطع دانشگاهی در ترکیه در دانشگاه های دولتی بین 500 تا 2،200 دلار، دانشگاه های خصوصی از 4،000 تا 20،000 دلار و دانشگاه های علوم پزشکی از 15،000 تا 25،000 دلار می باشد.

آزمون ورودی دانشگاه های بین المللی شامل امتحان ریاضی، تفکر تحلیلی، مهارت های حل مسئله و زبان انگلیسی می باشد.

بورسیه تحصیلی در ترکیه به سه نوع بورسیه وزارت آموزش و پرورش ترکیه ویژه شهروندان کشورهای آسیای مرکزی، آفریقا، خاورمیانه و شرق اروپا؛ بورسیه مریت (Merit) دانشگاه های خصوصی بدون شرط اخراج دانشجو (در صورت بد بودن وضعیت تحصیلی) و بورسیه دولت ترکیه ویژه شهروندان ترکیه و شهروندان خارجی ترکیه ای الاصل تقسیم بندی می شود. هم اکنون بیش از 15000 دانشجوی خارجی در حال تحصیل در دانشگاه های ترکیه هستند. این بورسیه ها شامل پوشش هزینه های تحصیلی، زندگی، سفر، اسکان و تحصیل می باشند.

مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای تحصیلی ترکیه به شرح زیر می باشد.

اخذ ویزای کار کانادا 4 اقامت ترکیه

پاسپورت

عکس پاسپورتی

رضایتنامه برای کودکان زیر 18 سال

نامه پذیرش از دانشگاه

رسید پرداخت شهریه دانشگاه

اظهارنامه تمکن مالی و یا نامه از سوپروایزر

نمره زبان ترکی و یا انگلیسی بسته به نیاز دانشگاه (عموما نمره آیلتس بالای ۶ برای ویزای تحصیلی)

این مطلب را از دست ندهید!
ویزای تحصیلی ترکیه

اقامت ترکیه از طریق کار
به منظور اخذ اقامت ترکیه از طریق کار و مهاجرت کاری به ترکیه می بایست از کارفرمایی در ترکیه پیشنهاد کاری داشته باشید. شهروندان ایرانی به دلیل امکان سفر بدون‌ ویزا به ترکیه تا ۹۰ روز می توانند به صورت حضوری در کاریابی های بین المللی ترکیه اقدام به جستجوی کار کرده و یا از داخل ایران به وبسایت های ارائه کننده فرصت های شغلی بین المللی در ترکیه مراجعه کرده و اقدام به جستجوی کار کنند. پس از یافتن کار و اخذ موافقت کارفرمای ترکیه ای، کارفرما می بایست درخواست جذب نیروی خارجی را طی ۱۰ روز کاری در وبسایت وزارت کار و امنیت اجتماعی ترکیه به ثبت رسانده و سپس کارجو تا ۹۰ روز وقت خواهد داشت تا درخواست خود را به همراه کلیه مدارک مورد نیاز به سفارت یا کنسولگری ترکیه تحویل دهند و کارت اقامت خود را به همراه ویزای کار ترکیه دریافت کنند.

لازم به ذکر است دانستن زبان ترکی به دلیل اندک بودن فرصت های شغلی به زبان انگلیسی جزو امتیازات و الزامات کار در ترکیه می باشد. همچنین ویزاهای کاری دیگری به نام های ویزای کار هنرمندان، ورزشکاران، خبرنگاران، تعمیرکاران فنی و اساتید دانشگاه نیز برای کار در ترکیه وجود دارند.

هزینه اقامت ترکیه از طریق درخواست ویزای کار برای ایرانیان ۶۱۵ لیر برای ویزای کار بعلاوه ۷۲ لیر برای کارت اقامت می باشد. ایرانیان نیازی به پرداخت هزینه ویزای ورود به کشور ترکیه نخواهند داشت.

اسامی برخی از مشاغل مورد نیاز در کشور ترکیه به شرح زیر می باشد.

کارشناس اقتصادی

IT و مهندس کامپیوتر

مدیر رستوران های زنجیره ای

مهندس

میانگین حقوق در ترکیه برای کارگران بین المللی از ۳۵،۰۰۰ تا ۱۰۵،۰۰۰ دلار متغیر است.

این مطلب را از دست ندهید!
کار در ترکیه

اقامت ترکیه از طریق سرمایه گذاری
اخذ اقامت ترکیه از طریق سرمایه گذاری به چند روش امکان پذیر است. این روش ها شامل ثبت شرکت، خرید ملک، سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی، سرمایه گذاری از طریق خرید سهام و اوراق بهادار، سرمایه گذاری در بانک های ترکیه و سرمایه گذاری بدون حق کار می باشد. این سرمایه گذاری ها براساس قانون کشور ترکیه به شهروندی و تابعیت ترکیه منجر خواهند شد.

حداقل شرایط مورد نیاز برای سرمایه گذاری در ترکیه داشتن حداقل ۱۸ سال تمام و داشتن طرح توجیه اقتصادی می باشد. حداقل سرمایه مورد نیاز برای ثبت شرکت از طرق مختلف حداقل ۱ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۵۷ لیر، برای خرید ملک حداقل ۲۵۰ هزار دلار و برای سرمایه گذاری از طرق دیگر حداقل ۵۰۰ هزار دلار می باشد. نوع دیگر اقامت از طریق اجاره خانه در ترکیه نیز وجود دارد که در بخش اقامت توریستی به آن پرداخته شده است. 

از جمله سودآورترین صنایع ترکیه برای سرمایه گذاری می توان به صنایع کشاورزی، اتومبیل، پوشاک، معدن، املاک و گردشگری اشاره کرد. 

خرید ملک در ترکیه یکی از بهترین و سریع ترین راه های اخذ تابعیت این کشور است. برای اخذ پاسپورت ترکیه باید ملکی با ارزش حداقل 250 هزار دلار آمریکا خریداری کنید. از این طریق در زمانی بسیار کوتاه می توانید پاسپورت این کشور را کسب کنید. با کسب پاسپورت ترکیه از تمامی حقوق شهروندی در این کشور برخوردارید. ملک خریداری شده به مدت 3 سال نباید فروخته شود.

با مبالغ کمتر نیز می توان در ترکیه ملک خرید و اقامت کسب نمود. با حداقل مبلغ 60 هزار دلار آمریکا می توانید در این کشور ملک بخرید و اقامت توریستی 3 ساله کسب کنید. در این نوع اقامت اجازه کار ندارید اما امکان تمدید اقامت وجود دارد. البته در صورتی که بتوانید پیشنهاد کار مناسب بگیرید امکان گرفتن مجوز کار وجود دارد. 

در این لینک می توانید پروژه های ملکی در ترکیه و شرایط خرید آن ها را مشاهده کنید. 

مشـاهده پـروژه های ملکـی تـرکیه
این مطلب را از دست ندهید!
خرید ملک در ترکیه

اقامت ترکیه از طریق ازدواج
اخذ اقامت ترکیه از طریق ازدواج با شهروند ترکیه یکی از راه های مهاجرت به ترکیه می باشد. به این منظور متقاضیان می بایست بالای ۱۸ سال بوده و حداقل ۳ سال از زندگی مشترکشان گذشته باشد تا بتوانند درخواست اقامت دائم ترکیه از طریق ازدواج را ارائه دهند. همچنین زوجین می بایست اثبات کنند که با هم زندگی کرده اند و تمکن مالی برای زندگی مشترک را دارند، مساله امنیتی نداشته باشند و حداقل مسکن مورد نیاز برای زندگی مشترک را دارا باشند. در صورت اخذ اقامت ترکیه از طریق ازدواج پس از ۵ سال امکان درخواست شهروندی و پاسپورت ترکیه امکان پذیر می باشد.

فایل تصویری مؤسسه حقوقی ملک پور در رابطه با قوانین ازدواج با خارجی
دریافت(دانلود)5 دقیقه37.77 MB57 K
پخش کننده ویدیو


کیفیت 720P
کیفیت 480P
1.00x

30
00:00

اقامت ترکیه از طریق تولد
اخذ اقامت ترکیه از طریق تولد از اصول خاصی پیروی می کند. ترکیه جزو کشورهای تابع اصل خون شناخته می شود، به این معنی که صرف تولد فرزند در این کشور برای شهروندان غیر ترکیه ای منجر به اخذ اقامت و تابعیت فرزند نخواهد شد مگر اینکه یکی از والدین فرزند شهروند ترکیه باشند تا بتوان برای فرزند اقدام به اخذ اقامت و شهروندی ترکیه کرد. هرچند اخذ اقامت برای فرزند به معنای اخذ اقامت والدین نمی باشد و حقی برای آن ها ایجاد نخواهد کرد. همچنین شهروندان ترکیه ای در صورت قبولی فرزند خواندگی یک غیر ترکیه ای زیر ۱۸ سال می توانند برای آن کودک درخواست اقامت و تابعیت ترکیه نمایند. به این منظور می بایست گواهی تولد فرزند، اثبات تمکن مالی برای تامین هزینه های زندگی خود و فرزند و اثبات داشتن مسکن برای زندگی را به همراه مدارک هویتی خود و فرزند برای اخذ ویزای مربوطه به اداره مهاجرت ترکیه ارائه دهند.

فایل تصویری مؤسسه حقوقی ملک پور در رابطه با قوعد تولد در خارج از کشور
دریافت(دانلود)6 دقیقه21.13 MB118 K
پخش کننده ویدیو


کیفیت 720P
کیفیت 480P
1.00x

30
00:00

اقامت ترکیه از طریق پناهندگی
موسسه حقوقی ملک پور به دلیل خطرات و عواقب زیاد هیچ گونه خدماتی در زمینه پناهندگی ارائه نمی دهد و این بخش از مطلب تنها به دلیل بالا بردن آگاهی مخاطبین درباره این موضوع و امتناع از انتخاب آن بیان می شود.

اقامت ترکیه از طریق پناهندگی یکی از راه های اخذ اقامت این کشور به شمار می آید. پناهنده به شخصی گفته می شود که به دلایل نژادی، مذهب، عقیده و طرز تفکر و دیدگاه و دلایل مشابه امکان ماندن در کشور خود را نداشته و در خطر آزار و اذیت، شکنجه، تعقیب، مجازات و مرگ قرار داشته باشد. کشور پناهنده پذیر موظف است بر اساس کنوانسیون ژنو حداقل امکانات مورد نیاز زندگی را برای افراد پناهجو فراهم آورد. به همین خاطر بسیاری از کشورها شرایط بسیار سخت و طاقت فرسایی را برای پناهجویان فراهم کرده اند تا از این طریق مانع پناهندگی افراد و متحمل شدن هزینه برای دولت شوند. این روش بدلیل عدم امکان بازگشت به کشور مبدا و شرایط دشوار زندگی در کمپ ها و طولانی بودن فرآیند پیگیری پرونده ها به هیچ وجه توصیه نمی شود و پیشنهاد می شود که با راه های قانونی مهاجرت از جمله تحصیل، کار، سرمایه گذاری و ازدواج جایگزین گردد.

به منظور پناهندگی و اخذ اقامت ترکیه از این طریق می بایست به محض ورود به خاک ترکیه درخواست پناهندگی خود را به افسر پلیس و یا نمایندگی سازمان ملل در امور پناهندگان در ترکیه تسلیم نموده و رسید دریافت نمود. پس از این مرحله زمانی برای مصاحبه اولیه با پلیس و سپس نمایندگی سازمان ملل در امور پناهندگان برای شخص متقاضی تعیین خواهد شد به دلیل تعداد زیاد درخواست های پناهندگی به کشور ترکیه طولانی خواهد بود. سپس در صورت قبولی کیس پناهجو در نوبت تعیین کشور پناهنده پذیر قرار خواهد گرفت و در صورت رد درخواست امکان درخواست تجدیدنظر در پرونده وجود خواهد داشت که در اکثر موارد امکان ردی درخواست بسیار بالا می باشد. در انتها و‌ در صورت قبولی پناهجو به کشور مورد نظر فرستاده خواهد شد و یا زمان بازگشت به کشور مبدا برای وی تعیین خواهد شد.

لازم به ذکر است پناهجو در طول مدت تعیین نتیجه درخواست می تواند خود اقدام به تهیه مسکن نموده و یا در خانه های موقت و یا کمپ های ویژه پناهجوبان زندگی کنند. همچنین امکان کار موقت تا زمان تعیین نتیجه درخواست پناهندگی به دلیل تامین هزینه های زندگی برای پناهجو وجود خواهد داشت.

اقامت ترکیه و ویزای توریستی ترکیه
ترکیه به دلیل وجود عهدنامه مودت بین دو کشور شرایط آسانی را برای ورود به کشور ترکیه برای ایرانیان در نظر گرفته است. به این صورت که برای سفر های توریستی کوتاه مدت تا سقف ۹۰ روز نیازی به ویزا برای ورود به کشور ترکیه نبوده و تنها با داشتن پاسپورت و ارائه آن به افسر مهاجرت در مرز ترکیه و مهر ورود به کشور ترکیه می توان اقدام به سفر به کشور ترکیه نمود.

نوع دیگر از اقامت توریستی در ترکیه وجود دارد که به واسطه اجاره خانه در این کشور قابل دستیابی است. قوانین ترکیه در زمینه اقامت با اجاره خانه در سال 2020 تغییرات مهمی داشته است. پیش تر این اقامت به صورت 2 ساله اعطا می شد و شما می توانستید پس از پایان 2 سال مجددا اقامت خود را تمدید نمایید. اما در قوانین جدید در سال 2020، در صورت اجاره خانه در ترکیه به شما اقامت 1 ساله اعطا می شود. پس از پایان 1 سال نمی توانید اقامت خود را تمدید کنید و باید حداقل 1 سال از پایان اعتبار اقامت قبلی گذشته باشد تا بتوانید مجددا برای این نوع اقامت درخواست دهید. 

توجه داشته باشید که در اقامت توریستی فرد اجازه تحصیل یا کار ندارد، مگر اینکه مجوز دریافت کند و نوع اقامت خود را تغییر دهد. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ دی ۹۹ ، ۱۱:۵۱
paniz mohajer

توضیح کامل شرایط اخذ اقامت اسلواکی از طریق ثبت شرکت (اقامت کل اروپا) – آپدیت ۲۰۲۰
[این مقاله توسط وکلا و کارشناسان موسسه حقوقی سروش فردا تهیه و تنظیم گردیده و حق کپی رایت آن محفوظ است]

اگر درباره فرآیند دقیق اخذ اقامت اسلواکی از طریق ثبت شرکت، پرسش‌های گوناگونی در ذهن دارید، این مقاله مناسب شماست.

پس از خواندن کامل این مقاله، از اطلاعات به روز درباره فرآیند اخذ اقامت اسلواکی با ثبت شرکت، مزایا و محدودیت‌ها، میزان سرمایه لازم، شرایط تمدید، شرایط اخذ اقامت دائم اسلواکی و … آگاه خواهید شد.

* این مقاله در پاییز ۱۳۹۸ ویرایش مجدد شده و مرتباً به روز می‌گردد.

همچنین در این مقاله به پرسش‌های زیر پاسخ می‌دهیم:

اخذ اقامت اسلواکی از طریق ثبت شرکت چیست؟
چرا اسلواکی را برای اخذ اقامت اروپا با ثبت شرکت انتخاب کنیم؟
آیا با داشتن این نوع اقامت، باید در اسلواکی زندگی کنیم؟
برای دریافت این نوع اقامت، چه شرایطی باید داشته باشیم؟
مزایای مهاجرت به اسلواکی از طریق ثبت شرکت چیست؟
مدارک مورد نیاز برای اخذ اقامت اسلواکی با ثبت شرکت، چیست؟
شرایط افتتاح حساب بانکی در کشور اسلواکی چگونه است؟
آیا به اعضای خانواده نیز اقامت اسلواکی تعلق می‌گیرد؟
آیا این نوع اقامت منجر به دریافت اقامت دائم نیز می‌شود؟
فرآیند ثبت شرکت و اقامت اسلواکی چه مدت طول می‌کشد؟
شرایط تمدید اقامت اسلواکی چیست؟
چه زمانی می‌شود برای دریافت پاسپورت اقدام کرد و ارزش پاسپورت اسلواکی چقدر است؟
حداقل سرمایه لازم برای اخذ اقامت اسلواکی با ثبت شرکت چقدر است؟
با شرکت ثبت شده در چه زمینه‌هایی می‌توان کار کرد؟
آیا با شرکت ثبت شده می‌توان در کل اتحادیه اروپا فعالیت کرد؟
آیا امکان این وجود دارد که چند نفر به عنوان مدیران یک شرکت، اقامت اسلواکی را دریافت نمایند؟
آیا در مدت پنج سال ابتدایی، محدودیت زندگی در کشورهای دیگر اروپا وجود دارد؟
محدودیت‌ها و مشکلات ثبت شرکت در اسلواکی چیست؟
فرآیند گرفتن اقامت اسلواکی از طریق ثبت شرکت چگونه است؟
شرایط کار و تجارت در اسلواکی چگونه است؟
شرایط زندگی و هزینه‌ها در اسلواکی چگونه است؟
خدمات موسسه حقوقی سروش فردا پس از دریافت اقامت چیست؟

قلعه براتیسلاوا

۱-  اخذ اقامت اسلواکی از طریق ثبت شرکت چیست؟
این نوع اقامت به افراد اجازه می‌دهد تا با ثبت شرکت در اسلواکی، اقامت کل اروپا را دریافت نمایند. با اخذ اقامت اسلواکی از طریق ثبت شرکت، شما و خانواده تان امکان کار، زندگی و تحصیل را در تمام کشورهای حوزه شنگن خواهید داشت و از حقوق کامل شهروندی اروپا برخوردار خواهید بود.

۲-  چرا اسلواکی را برای اخذ اقامت اروپا با ثبت شرکت انتخاب کنیم؟
معمولاً دریافت اقامت اروپا (از هر روش و کشوری که باشد) پیچیدگی‌ها، محدودیت‌ها و الزامات خاص خود را دارد. اما در کشورهایی نظیر اسلواکی این محدودیت‌ها کمتر است و امکان و احتمال دریافت اقامت از این کشور به مراتب بیشتر می‌باشد. در ادامه، با مهاجرت به اسلواکی از طریق ثبت شرکت بیشتر آشنا خواهیم شد.

۳-  آیا با داشتن این نوع اقامت، باید در اسلواکی زندگی کنیم؟
خیر. اخذ اقامت از طریق ثبت شرکت در کشور اسلواکی، در واقع اخذ اقامت کل حوزه شنگن است. از این طریق شما می‌توانید در هر یک از کشورهای حوزه شنگن زندگی کنید و هیچ الزامی برای زندگی در کشور اسلواکی نخواهید داشت. به همین دلیل این روش یکی از بهترین روش‌های مهاجرت به اروپا می‌باشد.

نکته مهم:
با داشتن اقامت هر یک از کشورهای حوزه شنگن، امکان زندگی در سایر کشورهای این حوزه مهیا می‌شود. البته روش هایی که به متقاضیان بجای اقامت، ویزای بلند مدت داده می‌شود، این امکان را مهیا نمی کنند. گاهی دریافت اقامت با دریافت ویزای کشورها در نظر برخی افراد اشتباه گرفته می‌شود.


کاخ گراسالکوویچ – براتیسلاوا

۴-  برای دریافت این نوع اقامت، چه شرایطی باید داشته باشیم؟
داشتن حداقل ۱۸ سال سن و نداشتن سوء پیشینه، تنها شروط لازم برای دریافت این نوع اقامت هستند.

بر خلاف اکثر کشورهای دیگر، برای ثبت شرکت در کشور اسلواکی سوابق شغلی و تحصیلی، مدرک زبان و سرمایه اولیه به عنوان پیش شرط تعیین نشده اند.

شما تنها باید نشان دهید که یک ایده تجاری مناسب (هرچند کوچک و ساده) برای راه اندازی یک کسب و کار در کشور اسلواکی دارید. در واقع شما تنها با ثبت شرکت، اقامت اسلواکی را اخذ نخواهید کرد بلکه باید طرح تجاری شما مورد قبول دولت اسلواکی نیز باشد.

نکته مهم:
شما برای دریافت اقامت اسلواکی نیازی به تسلط و یا یادگیری زبان اسلواک ندارید. تسلط به زبان ملی کشورها تنها برای اخذ پاسپورت آن کشور مورد نیاز است که گاهی به اشتباه گفته می‌شود که برای دریافت اقامت نیز دانستن زبان ملی کشورها مورد نیاز است.

* موسسه حقوقی سروش فردا، شما را در تهیه طرح تجاری مناسب یاری کرده و تمامی تاییدیه‌های لازم را از دولت اسلواکی برای موکلین خود اخذ می‌نماید.


کاخ Primates

۵-  مزایای مهاجرت به اسلواکی از طریق ثبت شرکت چیست؟
نداشتن هرگونه محدودیتی برای زندگی، کار، سفر و تحصیل در هر یک از کشورهای حوزه شنگن
ساده‌ تر بودن فرآیند اخذ اقامت اروپا از این طریق و پایین بودن مشکلات ثبت شرکت در اسلواکی
هزینه مناسب تر نسبت به سایر روش‌های اخذ اقامت اروپا با ثبت شرکت
امکان دریافت اقامت اسلواکی بدون سرمایه گذاری
عدم نیاز به استخدام کارمند در شرکت ثبت شده
عدم نیاز به ارائه مدرک زبان و مدارک تحصیلی
هزینه‌های پایین زندگی در اسلواکی نسبت به سایر کشورهای اروپایی (در صورت تمایل به زندگی در این کشور)
امکان افتتاح حساب بانکی در کل اتحادیه اروپا (شرایط آن در ادامه توضیح داده می‌شود)
امکان خرید اقساطی ملک و خودرو در کل اتحادیه اروپا
پایین بودن قیمت ملک در اسلواکی نسبت به سایر کشورهای اروپایی
افزایش امکان دریافت ویزای استرالیا، کانادا، آمریکا و انگلستان به علت داشتن کارت اقامت اروپا
عدم نیاز به ارائه سوابق کاری و بیمه برای دریافت اقامت اروپا از طریق ثبت شرکت
امکان داشتن کسب و کاری موفق به سبب نرخ رشد بالای اقتصادی، نرخ پایین تورم و نرخ بالای سرمایه گذاری خارجی در اسلواکی
سادگی معاملات تجاری به دلیل داشتن واحد پولی یورو.

دهکده Čičmany

۶-  مدارک مورد نیاز برای اخذ اقامت اسلواکی با ثبت شرکت، چیست؟
پاسپورت معتبر (با اعتبار حداقل ۱۸ ماه)
گواهی عدم سوء پیشینه
اصل شناسنامه
اصل قباله ازدواج برای افراد متأهل
تأییدیه حساب بانکی در ایران به مبلغ ۲٫۵۰۰ یورو به ازای هر نفر
گردش ۳ ماهه آخر حساب بانکی با معدل متوسط
۷-  شرایط افتتاح حساب بانکی در کشور اسلواکی چگونه است؟
به علت خروج آمریکا از برجام، افتتاح حساب بانکی برای شرکت‌ها و اشخاص ایرانی در اکثر کشورهای اروپایی از جمله اسلواکی سخت‌تر از گذشته شده است. اما افتتاح حساب بانکی در برخی کشورهای اروپایی نظیر اتریش و پرتغال برای دارندگان کارت اقامت اسلواکی ساده می‌باشد.

* موسسه حقوقی سروش فردا برای موکلین خود در برخی از بانک‌های کوچک تر اسلواکی و برخی از بانک‌های اتریشی اقدام به افتتاح حساب شخصی و شرکتی می‌نماید.


تأتر ملی اسواکی

۸-  آیا به اعضای خانواده نیز اقامت اسلواکی تعلق می‌گیرد؟
بله. تمامی افراد تحت تکفل شخص (همسر و فرزندان زیر ۱۷ سال) نیز از ابتدا اقامت اسلواکی را دریافت می‌نمایند.

۹-  آیا مهاجرت به اروپا از طریق ثبت شرکت در اسلواکی منجر به دریافت اقامت دائم نیز می‌شود؟
بله. پس از پنج سال تمدید اقامت موقت، به شما اقامت دائم داده می‌شود. اقامت‌های موقت معمولا دوساله صادر می‌گردند.

هیچ کشوری در حوزه شنگن از ابتدا به شما اقامت دائم نمی دهد. کارت اقامت در تمام کشورهای حوزه شنگن در ابتدا TRP (اقامت موقت) بوده و با رعایت شرایط تمدید (که در ادامه توضیح داده می‌شود)، این اقامت تمدید شده و پس از گذر ۵ سال به اقامت دائم یا همان PR تبدیل می‌گردد.


کلیسای جامع سنت مارتینز

۱۰-  فرآیند ثبت شرکت و اقامت اسلواکی چه مدت طول می‌کشد؟
اخذ اقامت کشور اسلواکی با ثبت شرکت، از دو روش زیر امکان پذیر است:

از طریق سفارت اسلواکی در ایران: مدت زمان کل فرآیند بین ۱۳ الی ۱۵ ماه طول می‌کشد.
از طریق سفارت اسلواکی در ترکیه: مدت زمان کل فرآیند حدود ۴ الی ۶ ماه طول می‌کشد.

قلعه Spissky Hrad

۱۱-  شرایط تمدید اقامت اسلواکی چیست؟
پرداخت مالیات سالانه شرکت (این مالیات نباید کمتر از ۳.۵۰۰ یورو در سال باشد)
عدم ارتکاب جرائم کیفری
با رعایت این شروط، اقامت شما تمدید شده و پس از ۵ سال به اقامت دائم تبدیل خواهد شد.

۱۲-  چه زمانی می‌شود برای دریافت پاسپورت اقدام کرد و ارزش پاسپورت اسلواکی چقدر است؟
پس از گذشت ۳ سال از دریافت اقامت دائم، در صورتی که با زبان اسلواک و کشور اسلواکی آشنایی کافی داشته باشید، واجد شرایط دریافت پاسپورت (تابعیت) هستید.

پاسپورت اسلواکی در رده بندی جهانی در رتبه پنجم و هم رده با کشورهای انگلستان، کانادا، نیوزلند، مجارستان، چک و لهستان می‌باشد. با داشتن پاسپورت اسلواکی قادر خواهید بود به ۱۶۹ کشور دنیا بدون ویزا سفر کنید.


کلیسای آبی – براتیسلاوا

۱۳-  حداقل سرمایه لازم برای اخذ اقامت اسلواکی با ثبت شرکت چقدر است؟
یکی از ویژگی‌های مثبت این روش، امکان اخذ اقامت اسلواکی بدون سرمایه گذاری می‌باشد.

البته سپرده گذاری مبلغ ۲۲٫۰۰۰ یورو (تنها برای ۳ روز) در حساب شرکت شما در کشور اسلواکی نیاز است که این پروسه توسط موسسه حقوقی سروش فردا انجام خواهد شد.

۱۴-  با شرکت ثبت شده در چه زمینه‌هایی می‌توان به فعالیت تجاری پرداخت؟
شما با شرکت ثبت شده خود، در زمینه‌های مختلفی، از افتتاح سوپر مارکت و رستوران گرفته تا انواع فعالیت‌های تجاری، می‌توانید به فعالیت بپردازید.

البته برای کارهایی مانند خدمات درمانی و امور حقوقی، به داشتن مدارک مرتبط برای دریافت اجازه فعالیت در اروپا نیاز دارید که پروسه خاص خود را دارد و تقریباً نشدنی است.

۱۵-  آیا با شرکت ثبت شده می‌توان در کل اتحادیه اروپا فعالیت کرد؟
اگر قصد دارید با شرکت اسلواک خود در کشور دیگری کار کنید (مثلاً بجای اسلواکی در ایتالیا یا اسپانیا رستوران بزنید) می‌توانید به راحتی این کار را انجام دهید.

ساختمان رادیوی اسلواکی در براتیسلاوا
ساختمان رادیوی اسلواکی در براتیسلاوا

۱۶-  آیا امکان این وجود دارد که چند نفر به عنوان مدیران یک شرکت، اقامت اسلواکی را دریافت نمایند؟
بله. این امکان وجود دارد.

۱۷-  آیا در مدت پنج سال ابتدایی (اقامت موقت) محدودیت برای زندگی در سایر کشورهای اروپایی وجود دارد؟
خیر. شما نه تنها می‌توانید بدون هیچ محدودیتی به تمامی کشورهای حوزه شنگن سفر کنید، بلکه می‌توانید در سایر کشور‌های حوزه شنگن (به همراه خانواده خود) کار، زندگی و تحصیل کنید.

۱۸-  محدودیت‌ها و مشکلات ثبت شرکت در اسلواکی چیست؟
پرداخت حداقل ۳.۵۰۰ یورو مالیات در هر سال (به مدت ۵ سال)
ممکن است به زودی این عدد برای شرکت‌های کوچک، به ۱۸۰۰ یورو تقلیل یابد. این قانون هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.

غار Demanovska

۱۹-  فرآیند گرفتن اقامت اسلواکی با ثبت شرکت چیست؟
*** تمامی مراحل توسط موسسه حقوقی سروش فردا، برای شما انجام می‌شود.

ابتدا توسط مؤسسه سروش فردا برای شما وقت سفارت دریافت می‌گردد.
سپس بین ۶۰ تا ۹۰ روز قبل از وقت سفارت، مدارک هویتی شما به انگلیسی ترجمه شده و به تأیید وزارت امور خارجه، دادگستری و سفارت اسواکی در تهران می‌رسد.
سپس این مدارک به اسلواکی ارسال می‌شود تا مراحل ثبت یک شرکت “مسئولیت محدود” به نام شما انجام گردد
در زمان تعیین شده، شما باید مدارک مورد نیاز را (که توسط موسسه حقوقی سروش فردا تهیه و به شما تحویل داده خواهد شد) به همراه داشته باشید و به مأمور سفارت تحویل دهید.
سپس تمامی مدارک توسط سفارت بررسی شده و به شما یک ویزای تایپ D اعطا می‌گردد. پس از دریافت ویزا، شما و خانوادتان ۹۰ روز فرصت دارید تا به کشور اسلواکی سفر نمایید.
پس از ورود به خاک اسلواکی، توسط همکاران ما در شعبه موسسه حقوقی سروش فردا در براتیسلاوا، سایر امور شامل تست سلامت و انگشت نگاری انجام خواهد پذیرفت.
پس از انجام مراحل فوق، کار اقامت شما طی ۱۰ الی ۲۰ روز کاری صادر می‌گردد.

برج UFO براتیسلاوا

۲۰-  شرایط کار و تجارت در اسلواکی چگونه است؟
کشور اسلواکی در رده بندی بانک جهانی (World Bank) به عنوان بیستمین کشور مورد پسند سرمایه گذاران خارجی معرفی شده است. به عنوان مثال شرکت‌های بزرگی نظیر فولکس واگن، پژو و سامسونگ در کشور اسلواکی سرمایه گذاری کرده اند.
در سال‌های اخیر، هر ساله کسریِ بودجه و بدهیِ خارجی این کشور کاهش یافته است.
صنایع سنگین، در کشور اسلواکی سابقه طولانی‌ای دارند (از نیمه دوم قرن بیستم). در حال حاضر صنایع اصلی اسلواکی عبارتند از: صنایع خودرو، الکترونیک، مهندسی مکانیک، صنایع شیمیایی و فن آوری اطلاعات.
راه اندازی کارهای خدماتی در اسلواکی، امکان موفقیت بالایی دارند. رشد بخش خدماتی در اقتصاد اسلواکی، طی ۱۰ سال اخیر بسیار مناسب بوده است. به طوری که حدود ۷۰% از مشاغل در کشور اسلواکی، در گروه مشاغل خدماتی فعال هستند و بیش از ۶۰% از تولید ناخالص ملی اسلواکی را شامل می‌شوند.
صنعت توریسم در کشور اسلواکی و در سال‌های اخیر، رشد قابل ملاحظه‌ای را داشته است. به طوری که بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ درآمد حاصل از صنعت توریسم در اسلواکی حدود دو برابر شد.
به دلیل هزینه پایین تولید، نیروی کار متخصص و موقعیت جغرافیاییِ ویژه، اسلواکی مقصدی مناسب برای بنگاه‌های اقتصادی است که قصد فروش کالا و یا خدمات در اروپای مرکزی و بخشی از اروپای غربی را دارند.
میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اسلواکی، به دلیل نیروی کار ارزان و متخصص، هزینه پایین تولید، دریافت میزان مالیات مناسب در بین کشورهای اروپایی، موقعیت جغرافیایی مناسب و … رشد بالایی را داشته است (افزایش ۶۰۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۰۰).
اسلواکی دارای بالاترین رشد اقتصادی در اروپا و سومین اقتصاد درحال رشد در حوزه یورو می‌باشد.
کشور اسلواکی بیشترین نرخ رشد در بین کشور‌های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) را داراست.
اسلواکی بر اساس آخرین رده بندی کشورهای غنی (منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول)، بر اساس قدرت خرید و سرانه تولید ناخالص ملی، سی و نهمین کشور غنی دنیا در سال ۲۰۱۷ معرفی شده است.
هزینه‌های زندگی در اسلواکی کمتر از میانگین کشورهای حوزه شنگن (و حدوداً نصف) است.
دستمزدها و قدرت خرید مردم اسلواکی نسبت به سال ۱۹۹۳، بیش از ۷۰% رشد داشته است.
روند خصوصی سازی اقتصاد در اسلواکی از سال ۱۹۹۳ شروع شده و در حال حاضر تقریباً تمام اقتصاد اسلواکی خصوصی است.
از سال ۱۹۹۸ در اسلواکی اصلاحات اقتصادی زیادی شروع شد.
نرخ بیکاری در کشور اسلواکی از فرانسه، ایتالیا و اسپانیا کمتر است.
در حال حاضر بیش از ۱۲۰ شرکت آمریکایی در کشور اسلواکی سرمایه گذاری کرده اند.
تولید ناخالص داخلی (GDP) در کشور اسلواکی، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸، از حدود ۴% به حدود ۱۰% رشد داشته است.
پارک ملی بهشت - اسلواکی
پارک ملی بهشت – اسلواکی

چکیده‌ای از اسلواکی:
استقلال از چکسلواکی سابق    ۱۹۹۳
عضویت در اتحادیه اروپا    از سال ۲۰۰۴
عضویت در حوزه یورو    از سال ۲۰۰۹
نرخ بیکاری    ۶٫۹%
نرخ تورم    ۲٫۲%
حداقل دستمزد (میانگین کل کشور اسلواکی)    ۴۸۰ یورو
میانگین دستمزد (میانگین کل کشور اسلواکی)    ۱۰۵۲ یورو
میانگین دستمزد (براتیسلاوا – پایتخت کشور اسلواکی)    ۱۵۲۷ یورو
۲۱-  شرایط زندگی و هزینه‌ها در اسلواکی چگونه است؟
اگر می‌خواهید اطلاعات جدید، کامل و مفیدی را درباره شرایط و هزینه زندگی در اسلواکی به دست آورید، می‌توانید به مقاله شرایط زندگی در اسلواکی مراجعه نمایید. پس از مطالعه کامل این مطلب، با شرایط زندگی و کار در اسلواکی کاملاً آشنا خواهید شد.

شهر براتیسلاوا - اسلواکی
شهر براتیسلاوا – اسلواکی

۲۲-  خدمات موسسه حقوقی سروش فردا پس از دریافت اقامت چیست؟
پس از دریافت کارت اقامت، شما می‌توانید از سایر خدمات شعبه موسسه در براتیسلاوا نیز استفاده نمایید. سرویس قابل ارائه به شرح ذیل می‌باشد:
* اکثر خدمات ذیل شامل هزینه مجزا می‌باشد*

مشاوره زندگی در اسلواکی و اتریش (رایگان)
مشاوره و راه اندازی کسب و کار و سرمایه گذاری در اسلواکی و اتریش با کادر مجرب اقتصادی
خدمات مربوط به اجاره و یا خرید ملک با هزینه‌های مناسب در براتیسلاوا و وین
افتتاح حساب شخصی و شرکتی
ثبت نام فرزندان زیر ۱۸ سال در مدارس براتیسلاوا و وین (رایگان)
اخذ پذیرش دانشگاهی
کاریابی در کشور اسلواکی و اتریش (به شرط داشتن مهارت‌های فردی)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۸ ، ۲۱:۲۷
paniz mohajer

روش های مهاجرت به اروپا و ارزیابی بهترین روش ها (در سال ۲۰۲۰)
اگر به دنبال اطلاعات کاملی درباره ی انواع روش های مهاجرت هستید و این سؤال را در ذهن دارید که بهترین روش مهاجرت با توجه به شرایطتان کدام است، این مقاله برای شما نوشته شده است.

پس از خواندن این مقاله، با انواع روش های مهاجرت به اروپا در سال ۲۰۲۰ آشنا شده و می‌توانید ارزیابی دقیق تری از مهاجرت داشته باشید.

اینکه شما چه هدفی از مهاجرت دارید بسیار مهم است. اما رسیدن به جواب این سؤال که مشخصاً چه روشی برای شما (و خانوادتان) مناسب تر است، اصلی ترین دغدغه ی ذهنی شما است.

و اما چگونه بهترین روش مهاجرت به اروپا را با توجه به شرایط خود تشخیص دهیم؟
من، فائزه ظریفیان (وکیل پایه یک دادگستری در ایران و مشاور امور بین الملل) و بنیانگذار مؤسسه‌ی حقوقی سروش فردای روشن (یورو لایف) هستم. در اینجا و طی ۲ مرحله کاربردی به شما نشان خواهم داد که چگونه در بین روش های مهاجرت، مناسب ترین گزینه را برای خود و خانوادتان انتخاب کنید.

لازم به ذکر است که این راهنما تنها مختص به ۲۶ کشور حوزه ی شنگن می باشد. همچنین ممکن است در این مقاله استثنائاتی وجود داشته باشند که به آنها اشاره نشده است.

مرحله اول: تفاوت ویزا، اقامت و تابعیت در مهاجرت چیست؟
هر روش مهاجرتی که تا امروز نام آن را شنیده‌اید، در یکی از این دو دسته قرار می گیرد:

ویزا (Visa)
اقامت (Residence Permit)
به این معنی که از ابتدا یا به شما ویزا می دهند و یا کارت اقامت برای شما صادر می گردد. اما امکان ندارد از ابتدا به شما پاسپورت بدهند.

ویزا چیست؟
ویزا برای انجام کاری خاص و در مدت زمانی خاص صادر می‌گردد. در طول مدت اعتبار ویزا، شما برخی از حقوق شهروندان آن کشور را ندارید. مثلاً اگر ویزای تحصیلی بگیرید، پس از پایان دوره ی دانشگاهی خود باید به کشورتان بازگردید و یا آن را تبدیل کنید.

ویزای تحصیلی هیچگاه پس از پایان تحصیل تمدید نمی گردد. مگر آنکه ویزای خود را به ویزای دیگری (مثلاً ویزای کار) تبدیل کنید. در نظر داشته باشید که معمولاً ویزای کار پس از چند سال به اقامت تبدیل می شود.

اقامت چیست؟
توسط بعضی از روش ها، شما و خانوادتان از همان ابتدا صاحب کارت اقامت (شهروندی) می شوید اما این اقامت تحت هیچ حالتی از همان ابتدا دائمی نیست.

معمولاً پس از گذر ۵ سال از تاریخ صدور اقامت موقت (TRP)، امکان درخواست اقامت دائم (PR) را خواهید داشت.

نکته مهم اینجاست که با داشتن اقامت هر کشوری (چه دائم چه موقت)، شما با دیگر شهروندان آن کشور هیچ تفاوتی از لحاظ حقوق شهروندی ندارید. می‌توانید حساب بانکی باز کنید، تسهیلات بانکی بگیرید، تحصیل رایگان داشته باشید، ملک، خودرو و… بخرید و در واقع تمام محدودیت هایی که در باب ویزا ذکر شد را نخواهید داشت.

یک نکته بسیار مهم: اگر شما کارت اقامت موقت یا دائم یکی از کشور های حوزه ی شنگن را بگیرید، قانونا در تمام کشورهای حوزه ی شنگن حقوق شهروندی دارید. برای مثال فردی که اقامت موقت خود را از کشور اتریش گرفته است می تواند از همان ابتدا در آلمان نیز کار، زندگی، تحصیل، افتتاح حساب و… داشته باشد.

تابعیت چیست؟ 
پس از گذر ۳ تا ۵ سال از صدور کارت اقامت دائم (یعنی حدوداً ۸ تا ۱۰ سال پس از اخذ اقامت موقت) شما امکان درخواست پاسپورت را خواهید داشت. در نظر داشته باشید معمولاً برای دریافت پاسپورت باید تاریخ، زبان، قوانین مدنی و جغرافیای آن کشور را امتحان بدهید ولی اگر قبول نشدید نگران نباشید، می‌توانید هر چقدر خواستید مجددا اقدام کنید.

جمع بندی مرحله یک: اخذ ویزا معمولاً هزینه کمتری دارد و شانس دریافت آن بستگی زیادی به صلاحیت های فردی متقاضی (تحصیلات، سن، سابقه کار، سطح زبان و…) دارد. اخذ ویزا مناسب ترین راهکار برای افراد واجد شرایط می باشد. اما افرادی که به دنبال روش های مطمئن تر با شانس قبولی بالاتری هستند، بهتر است به دنبال روش هایی باشند که از ابتدا به آنها اقامت اعطا شود.
در مرحله بعد خواهیم گفت که چه روش هایی در دسته ویزا و چه روش هایی در دسته اقامت هستند…
سؤالی که باید در این مرحله به آن پاسخ دهید: آیا برای شرایط من، روش های ویزایی مناسب تر است یا روش های اقامتی؟
برلین - آلمان
برلین – آلمان

مرحله دوم: انواع روش های مهاجرت چیست؟
در این مرحله خواهید دانست که چه روش هایی برای مهاجرت به اروپا وجود دارند و این روش ها هر کدام از چه نوعی هستند (ویزایی یا اقامتی). در اینجا ما به توضیح اجمالی هر روش خواهیم پرداخت ولی توضیحات کامل هر روش را باید در مقاله اختصاصی آن روش بخوانید.

الف) روش هایی که به شما از ابتدا، ویزا می‌دهند:
حال که با تعریف ویزا آشنا شدیم و به مزایا و معایب آن اشاراتی کردیم، با ۳ روشی آشنا خواهیم شد که از ابتدا به شما ویزا می دهند.

۱- ویزای کار: 
ویزای کار در کشورهای حوزه ی شنگن به افرادی داده می شود که حتما ۴ شرط اصلی را داشته باشند: ۱- حداقل مدرک تحصیلی دانشگاهی، ۲- سابقه کاری ترجیحا با بیمه تامین اجتماعی (حداقل ۲ سال)، ۳- مدرک زبان، ۴- دعوتنامه کاری معتبر.

بیشترین ویزای کار برای ایرانیان در اروپا به ترتیب در کشورهای آلمان، اتریش، سوئد، فرانسه صادر می گردد.

ویزای کار آلمان – BLUE CARD (آخرین شرایط ۲۰۲۰)
ویزای کار اسپانیا – مهاجرت کاری به اسپانیا (شرایط ۲۰۲۰)
۲- ویزای جستجوی کار:
اگر شما تحصیلات، سابقه کار و تسلط به زبان را دارید اما فقط دعوت نامه کاری ندارید، امکان درخواست ویزای جستجوی کار را خواهید داشت. این روش معمولاً در کشورهای آلمان و اتریش انجام می شود. البته دانمارک نیز چنین ویزایی صادر می کند.

ویزای جستجوی کار آلمان – JOB SEEKER (شرایط ۲۰۲۰)
۳- ویزای تحصیلی:
این روش محبوب ترین روش مهاجرت به اروپا در بین جوانان است. تنها کافی است شرط سن، تسلط به زبان و معدل مناسب را داشته باشید تا برای این ویزا واجد شرایط شوید.

شرایط تحصیل در آلمان و هزینه ها – (بررسی کامل ۲۰۲۰)
اخذ ویزای تحصیلی در اروپا راحت تر و بسیار ارزان تر از آمریکا، استرالیا و کانادا می باشد. اگر بدانید چگونه و چه کارهایی باید انجام دهید، شانس شما زیاد خواهد بود. بیشتر متقاضیان ویزای تحصیلی به علت نقص در مدارک رد می شوند.

۴- ویزای دوره زبان: 
اگر به دنبال تحصیل در اروپا می باشید اما سطح زبان شما بالا نیست می توانید در بعضی از کشورهای اروپایی، دوره زبان بگذرانید. این روش یک راه سریع و مطمئنی برای ورود به اروپا می باشد. پس از اتمام دوره زبان می توانید بدون مراجعت به کشور خود، در همان اروپا ویزای خود را به ویزای دیگری (مثلاً تحصیلی) تبدیل کنید. این روش در کشورهای مجارستان و فرانسه بهترین شرایط را در حال حاضر (شرایط ۲۰۲۰) دارد.

شرایط دوره زبان در مجارستان (بررسی کامل ۲۰۲۰)
شرایط دوره زبان در فرانسه (بررسی کامل ۲۰۲۰)
ب) روش هایی که از ابتدا به شما، اقامت می دهند (مناسب خانواده ها):
روش هایی که توسط آن از ابتدا به شما و خانوادتان اقامت موقت (شهروندی) داده می شود، در دو نوع با سرمایه گذاری و بدون سرمایه گذاری قرار می گیرند. همانطور که گفته شده اقامت موقت (TRP) پس از ۵ سال به اقامت دائم (PR) تبدیل می شود.

جدول دسته بندی روش های اقامتی اروپا (+ چند مثال)


روش های با سرمایه گذاری

۱- خرید ملک    یونان
آلمان

اسپانیا

مجارستان

فرانسه

۲- خرید سهام    آلمان
۳- خرید اوراق قرضه    اسپانیا
۴- سپرده بانکی    ایتالیا

روش های بدون سرمایه گذاری

۱- ثبت شرکت:
ثبت یک شرکت مسئولیت محدود و راه اندازی کسب و کار در آن کشور.

آلمان
هلند

اتریش

اسپانیا

اسلواکی

مجارستان

لهستان

۲- تمکن مالی
داشتن درآمد ثابت بالا در کشور خودتان (ایران)

فرانسه
یونان (FIP): امکان موفقیت آن زیر ۵۰٪ است.

اسپانیا: امکان موفقیت آن زیر ۵۰٪ است.

اتریش: تقریبا امکان موفقیت ندارد.

حال به توضیح هر یک از روش های اقامتی می پردازیم:
۱- روشهای اقامتی با سرمایه گذاری (خرید ملک، سهام، اوراق قرضه و سپرده بانکی): 
این روش ها که معمولاً به آنها Golden Visa نیز گفته می شود در کشورهای آلمان، یونان، اسپانیا، مجارستان و چند کشور دیگر حوزه ی شنگن قابل انجام هستند. حداقل سرمایه گذاری برای کشور مجارستان است و مبلغ آن ۱۸۰ هزار یورو می باشد.

این روزها به دلیل شرایط بسیار مناسب خرید ملک در یونان، محبوبیت این روش رو به افزایش است. چند مزیت جالب این روش:

حداقل مبلغ خرید ملک ۲۵۰ هزار یورو می باشد. (تقریبا نصف سایر کشورها).
جالب تر آن که علاوه بر همسر و فرزندان، به والدین شما و همسرتان نیز اقامت اعطا می گردد.
اخذ اقامت یونان با خرید ملک (شرایط ۲۰۲۰)
اقامت آلمان از طریق سرمایه گذاری (شرایط ۲۰۲۰)
اقامت اسپانیا با سرمایه گذاری (شرایط ۲۰۲۰)
دریافت اقامت اسپانیا با خرید ملک (شرایط ۲۰۲۰)
۲- ثبت شرکت (روش اقامتی بدون سرمایه گذاری):
این روش که در کشورهایی مانند مجارستان، اسلواکی، لهستان، آلمان و… مرسوم است یکی از بهترین روش های مهاجرت به اروپا می‌باشد. لذا هزینه آن پایین بوده و درصد موفقیت آن نیز بالا می باشد. در این روش برای شما شرکتی ثبت می‌شود و شما اجازه کار و هرگونه فعالیت تجاری با شرکت خود را خواهید داشت.

مزایای این روش:

اخذ اقامت و دریافت حقوق شهروندی کل حوزه ی شنگن
با داشتن کارت اقامت یک کشور شنگن، شما می‌توانید در تمامی کشورهای عضو حوزه ی شنگن کار، زندگی یا تحصیل کنید.
عدم نیاز به استخدام کارمند در شرکت ثبت شده (به جز ثبت شرکت در لیتوانی)
عدم نیاز به مدرک زبان
امکان داشتن انواع حساب های بین‌المللی و دریافت Mastercard ،Visacard و سایر کارت‌های اعتباری معتبر
خرید و فروش و مالکیت انواع اسناد منقول و غیر منقول به نام خودتان
امکان دریافت ویزای کشورهایی مانند آمریکا، کانادا و استرالیا به پشتوانه داشتن اقامت اروپا
اخذ اقامت اسلواکی با ثبت شرکت (شرایط ۲۰۲۰)
اقامت آلمان از طریق ثبت شرکت (شرایط ۲۰۲۰)
اقامت اسپانیا با ثبت شرکت – (شرایط ۲۰۲۰)
۳- تمکن مالی (روش اقامتی بدون سرمایه گذاری):
اگر شخصی در کشور خود (مثلاً ایران) درآمد مناسبی (معادل حداقل ۲۵۰۰ یورو) دارد و هم اکنون قصد زندگی در یک کشور اروپایی را دارد، ممکن است واجد شرایط اخذ اقامت با روش تمکن مالی (خود حمایتی) قرار بگیرد. در واقع فرد متقاضی و اعضای خانواده وی حق کار و استخدام شدن در آن کشور را ندارند اما از حقوق کامل شهروندی، تحصیل و… برخوردار هستند.

در باب اقامت با تمکن مالی چند نکته را فراموش نکنید:

روش تمکن مالی تنها در چند کشور وجود دارد: اسپانیا، اتریش، فرانسه، یونان.
اقامت به روش تمکن مالی به اقامت دائم تبدیل نمی شود.
برای تمدید این اقامت، باید مجددا شرایط خود را به صورت سالانه احراز نمایید.
دریافت اقامت اسپانیا از طریق تمکن مالی (به روز رسانی ۲۰۲۰)
هم اکنون (شرایط ۲۰۲۰) این روش به صورت یک بخت آزمایی درآمده است و معمولاً کشورهای ارائه دهنده ویزای تمکن مالی (Wealth Visa) مانند اسپانیا، یونان، اتریش، فرانسه و… به سختی این ویزا را صادر می کنند.

جمع بندی مرحله دو: در بین روش های ذکر شده، برای متقاضیان زیر ۳۰ سال روش های تحصیلی، متقاضیان زیر ۴۰ سال ویزای کاری و برای خانواده ها روش های اقامتی (ثبت شرکت، خرید ملک و…) توصیه می گردد.
سؤالی که باید در این مرحله به آن پاسخ دهید: مشخصا چه روشی هایی مناسب من و خانواده من است؟


اما هنوز نکات کلیدی تری مانده است… (که تنها اشاره ای می کنیم)

در هر روش (مثلاً ثبت شرکت یا ویزای کاری و …) کدام کشورها شرایط مناسب تری دارند؟ و چرا؟
شرایط زمانی و هزینه ای کدام روش در حال حاضر مناسب تر است؟
شرایط تمدید هر روش چگونه است؟
معایب و محدودیت این روش ها کدامند؟
وضعیت زندگی در هر کشور چگونه است؟ (به بخش شرایط زندگی و هزینه ها در منوی سایت مراجعه کنید.)
وضعیت تحصیل و زبان آموزی فرزندان ما چگونه خواهد بود؟
در نظر داشته باشید که در مقالات تخصصی هر روش، و بخش شرایط زندگی در وب سایت مؤسسه حقوقی سروش فردا، به تمام این سؤالات پاسخ داده شده است.

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۸ ، ۲۱:۲۶
paniz mohajer

در شرایطی که ویروس کرونا به تمام دنیا ترس و نگرانی وارد کرده است کشف واکسن این ویروس می تواند خبر بسیار خوبی باشد اما این خبر واقعا صحت دارد؟

به گزارش کارگر آنلاین به نقل از دیلی میل، دانشمندان فعال در «گرفکس» که یک شرکت مهندسی ژنتیک در هوستون واقع در تگزاس آمریکا است ادعا می کنند که واکسن ویروس کرونا را کشف کرده اند.

 

 

مقامات این شرکت به «ژورنال بازرگانی هوستون» گفته اند که مراحل تهیه این واکسن کامل شده و آماده تست شدن بر روی جانوران آزمایشگاهی است. نتایج این آزمایش از سوی تنظیم کنندگان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

این خبر در حالی اعلام شد که محققان بریتانیایی نیز پیش از این تست بر روی یک واکسن برای مقابله با ویروس کرونا را آغاز کرده اند اما حالا محققان دانشگاه تگزاس در آستین هم اعلام کرده اند واکسنی را ابداع کرده ند که می تواند ویروس کرونا را مهار کند.

 

دانشمندان بی شماری از سراسر جهان در حال انجام آزمایش های مختلفی در رابطه با ساخت واکسن ویروس کرونا هستند. البته رویکرد برای ساخت این واکسن نزد هر موسسه تحقیقاتی و یا دانشمندان متفاوت است.

 

با این وجود تولید واکسن کرونا فقط یک قدم است. برآوردها حاکی از این است که آزمایش و تولید انبوه این واکسن بین 18 ماه تا دو سال طول می کشد. البته گرفکس در این رابطه زمان بندی خود را اعلام نکرده است.

 

ادعای کشف واکسن ویروس کرونا با مواردی همراه است که آن را نفی می کند. نخست اینکه در فرآیند ساخت این واکسن به منظور ایجاد ایمنی بیشتر به هیچ عنوان از ویروس زنده کرونا استفاده نشده که از نظر بسیاری به همین دلیل کشف واکسن کرونا کاملا مردود است چرا که تا زمانی که ویروس زنده در فرآیند کشف مورد استفاده قرار نگیرد چطور می توان ادعا کرد که واکسن آن کشف شده؟

 

بیشتر واکسنها حاوی ویروس ضعیف شده زنده یا شکل غیرفعال پاتوژن هستند.

 

از سویی دیگر شرکت های دیگر واکسن های موردنظر خود را بر پایه آنهایی که قبلاً در هنگام شیوع SARS ایجاد شده اند پایه گذاری می کنند اما پس از فروکش شدن ویروس در طی شش ماه رها می شوند. این بدان معناست که ویروس کرونا بالاخره فروکش می کند و تلاش هایی هم که در راستای ساخت واکسن آن در حال انجام شدن است تمام می شود و در واقع تمامی پروژه ها نیمه کاره به حال خود رها خواهند شد.

 

به هر حال دانشمندان دانشگاه تگزاس مجبور شدند مولکولی را که پروتئین سنبله را بر روی سطح کروناویروس (که اکنون با نام SARS-CoV-2 شناخته می شود) بازآفرینی می کنند بازسایی کنند تا بتوانند نقشه سه بعدی از ساختار را ایجاد کنند.

 

آنها معتقدند ترکیباتی که آنها برای این کار انجام داده اند می توانند به عنوان واکسن عمل کنند و پاسخ ایمنی به ویروس را ایجاد کنند.

 

تیم گرفکس مانند معتقد است که روند تولید آنها بسیار سریع است.

 

واکسن Greffex پس از آن صورت گرفت که انستیتوی ملی بهداشت (NIH) به این شرکت کمک مالی بالغ بر 18.9 میلیون دلار کرد.

 

اکنون که ادعا شده واکسن اختراع شده ، باید آن را در حیوانات آزمایش کنندسپس آزمایش های بالینی مرحله 1 را در افراد آغاز کنند ، به دنبال آن دو مرحله دیگر آزمایشات انسانی و در نهایت تصویب اداره غذا و دارو (FDA) در راه است.

 

در حالی که خبر ادعای کشف واکسن کرونا به تایید کامل مقامات جهانی نرسیده تصور می رود که حتی در صورت تایید آن دو سال طول می کشد تا به بازار جهانی عرضه شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۸ ، ۲۱:۱۳
paniz mohajer

دلایل مهاجرت مزدک میرزایی مشخص شد؟

بازار مرثیه‌ سرایی برای رفتن سرمایه‌ها داغ است. می‌نویسند یک نفر دیگر هم رفتن را به ماندن ترجیح داد؛ آن هم نه با خواسته قلبی که با زور و از سرِ خسته‌ شدن. مزدک میرزایی و خبر مهاجرتش دوباره این داستان را تازه کرده است. درحالی که هنوز حرف بر سر حذف عادل فردوسی‌پور و برنامه محبوبش بود، ناگهان خبر غیرمنتظره‌ مهاجرت این گزارشگر بی‌سر و صدای تلویزیون منتشر شد؛ مهاجرتی که به نظر می‌رسد به قصد اجرا در شبکه آن‌ور آبی «ایران اینترنشنال» انجام شده است.

 

به گزارش کارگر آنلاین ،خبر رفتن مزدک میرزایی روی لبه تأیید و تکذیب قرار دارد. از صفحه اینستاگرامی منسوب به مزدک که نوشت مهاجرت نکرده و قرارش برای اجرا در شبکه ایران اینترنشنال را تکذیب کرد و بعد مشخص شد این صفحه جعلی بوده گرفته، تا دوستانش که غیررسمی تأیید می‌کنند او دیگر در ایران حضور ندارد. حتی محمد تقوی مربی سابق فوتبال و کارشناس فعلی شبکه‌هایی چون بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید مزدک از ساختمان محل کار جدیدش در لندن هم بازدید کرده است. مزدک چهره بی‌حاشیه ورزشی‌های تلویزیون بود؛ آن هم در مقابل عادل فردوسی‌پور که دریایی از حاشیه همیشه اطرافش جریان داشته است. او حتی وقتی همان اوایل و زمانی که خبری از اعلام طرفداری گزارشگرها و مجری‌های ورزشی نبود و گفت که طرفدار تیم ملی ایتالیاست و بی‌رودربایستی در گزارش‌هایش رگه‌های طرفداری‌اش را هم می‌شد شنید باز هم حاشیه‌ای برایش ایجاد نشد. مزدک میرزایی در مقابل چهره‌هایی مثل جواد خیابانی و علیرضا علیفر هم که با گزارش‌هایشان همیشه دچار دردسر می‌شدند زندگی حرفه‌ای آرام تری داشت اما کسی نمی‌داند چرا این چهره آرام یک دفعه آنقدر مغضوب شد که تعداد بازی‌هایی که برای گزارش به او می‌رسید کمتر و کمتر می‌شد

 

 

او قبل از عادل فردوسی‌پور و زمانی که هنوز علی فروغی مدیر جدید شبکه سه سیما پایش به این شبکه باز نشده بود این مشکل را پیدا کرد و وقتی هم بعد از جام جهانی ۲۰۱۸ در گفت‌وگویی از کم‌کاری‌اش در آن یک ماه تمام فوتبالی گلایه کرد، کسی درباره‌اش توضیح چندانی نداد و ماجرا تا حدودی فراموش شد. هرچند که این فراموشی برای ما مخاطب‌ها بود. حالا که خبر مهاجرتش پیچیده، متوجه شده‌ایم و به چشم‌مان آمده که مزدک در یک سال گذشته از شبکه سه به شبکه ورزش کوچ کرد و بعد هم ناچار به حضور در شبکه مستند شد و به مستندسازی برای فوتبال روی آورد و بالاخره هم مجبور شد از شبکه مستند هم برود چون فضای کار برایش مهیا نبود. این جنگیدن برای کار کردن اکنون خودش را نشان داده و خیلی‌ها از آن برای دفاع از مزدک در مقابل کسانی که او را متهم به پول‌دوستی و وطن فروشی می‌کنند استفاده می‌کنند. اینکه شبکه سه و تلویزیون طبق معمول قدر آنچه داشته ندانسته و رفتار غیرحرفه‌ای مدیرانش باعث شده کسی که عاشق کارش بوده و برای چهره‌ شدنش تلویزیون هزینه داده، ترجیج بدهد برود؛ ترجیحی از سر ناچاری است چون زهره‌ سادات هاشمی یکی از مجریان تلویزیون در اینستاگرامش نوشت که چند ماه قبل و بعد از شنیدن حرف‌هایی درباره مهاجرت مزدک او را در سفری دیده و در چهره‌اش اشتیاقی برای این مهاجرت ندیده است. هرچند که این حرف‌ها منتقدان مزدک میرزایی را قانع نمی‌کند بخصوص اینکه حرف‌هایی درباره اینکه او یک کپی از آرشیو ورزشی ارزشمند صدا و سیما را هم با خود برده زده می‌شود.

 

اما کنار این حرف‌ها خیلی‌ها از مسأله دیگری حرف می‌زنند از محبوب ماندن و از چهره ماندن. این چند سال صدا و سیما چهره‌های زیادی را از دست داده است و بسیاری از آنها مهاجرت کرده‌اند.

 

کسانی که هنوز مردم آنها را با برنامه‌های مشهورشان به یاد می‌آورند اما وقتی به شبکه‌های آن ور آبی کوچ کردند بعد از مدتی دیگر خبری از آن شهرت و برنامه‌های خاص نبود و کم کم فراموش شدند. کسانی مثل فرشید منافی که در رادیو جوان چهره شد و اجراهایش به دل مردم نشست اما اکنون کمتر از او چیزی می‌شنویم. چهره‌هایی که به شبکه جم رفتند تا سریال بسازند و بازی کنند اما بعد از مدتی گلایه هایشان از بی‌توجهی و کم کاری و دروغ از آب درآمدن وعده‌های شبکه های تلویزیونی آغاز شد.

 

حالا خیلی‌ها نگران مزدک میرزایی هستند که انتخابش بسیار پر سر و صداست. او آن‌طور که می‌گویند و به‌صورت رسمی تکذیب نشده می‌خواهد به شبکه‌ای برود که مواضع ضد ایرانی و وابستگی‌اش به عربستان سعودی ثابت شده است و به قول خیلی‌ها دلارهای نفتی او را هم از راه به در کرده تا با دشمن ایران همکاری کند. آنچه رسانه‌ای‌ها درباره‌اش حرف می‌زنند این است که تجربه شبکه‌های مشابه نشان می‌دهد رویه رسانه‌هایی مانند ایران اینترنشنال براساس اهداف سرمایه‌گذاران‌شان تغییر می‌کند و شاید مدتی دیگر نه خبری از این شبکه باشد و نه نامی از آن باقی بماند. آن وقت مزدک میرزایی می‌ماند و وجهه‌ای که دیگر از دست داده و پل‌هایی که پشت سرش خراب شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۸ ، ۲۱:۱۲
paniz mohajer

بعد از خبر جنجالی که مهناز افشار در صفحه شخصی خود انتشار داد که مبنی بر خبر طلاقش از محمدعلی رامین بود، مدتی در فضای مجازی شایعه شده بود که مهناز افشار مهاجرت کرده است.

 

اقتصادنیوز نوشت: مهناز افشار که پس از شهادت طلبه همدانی، شایعه فرارش از کشور مطرح شده بود، با انتشار پستی در صفحه شخصی‌ خود واکنش نشان داد.

  •  
  •  

مهناز افشار بازیگر سینما که در ماجرای شهادت طلبه همدانی حاشیه‌ساز و پس از آن شایعه فرارش از کشور مطرح شده بود، با انتشار پستی در حساب توییتری خود به این شایعه واکنش نشان داد.

 

 

افشار در توییتر نوشت:

«سوال از این مضحک‌تر که آیا مهناز افشار از ایران فرار کرده است؟ خیر، مهناز افشار به خانه‌ی خود بازخواهد گشت.»

 

مهناز افشار یکی از پرکار ترین و البته محبوب ترین هنرمندان سینمای ایران است. این چهره اما در سال های اخیر بارها سوژه موضوعاتی غیر از شغل خود نیز شده است.

 

اظهار نظر های او در مورد موضوعات متفاوت بعضا باعث ایجاد واکنش افراد مختلف حتی از حوزه سیاسیت نیز شده است.

 

1397726708511

 

 

photo_2017-05-01_20-02-44

 

 

raha-googoosh-2 - Copy

 

 

مهناز+افشار

 

 

در روزهایی که مقامات مختلف در مورد حجاب تذکراتی داده اند و این موضوع را به زمین سلبریتی ها و خصوصا هنرمندان سینما کشانده اند،مهناز افشار در کشور آلمان عکسی از خود گرفته که در شبکه های اجتماعی با تیراژ بسیار بالایی باز نشر شده است.

 

عده ایی معتقد هستند بازگشت او به کشور با این عکس با مشکلاتی همراه خواهد شد.

 

lz5qq22pdue6slv9sxh8

 

 

همسر مهناز افشار , مهناز افشار کیست؟

مهناز افشار، ۱ سال پیش از انقلاب ۵۷، در ۲۱ خرداد ۱۳۵۶ در تهران متولد شده است. او تا دبیرستان، خیال جدی برای بازیگری نداشت و حتی در رشته تجربی تحصیل کرد. پس از آن اما به سینما نزدیک شد، بر اساس علاقه‌اش، و با توجه به شرایطش، که زندگی در یک خانواده مذهبی مخالف حضور مهناز در فضای بازیگری بودند، به موسسه‌ای غیرانتفاعی رفت تا تدوین بیاموزد، اما پس از مدتی، در دوره‌های آموزشی حمید سمندریان، ثبت نام کرد.

 

9896655_672

 

اتهامات همسر مهناز افشار

حضور در آموزشگاه حمید سمندریان ، او را به فضای بازیگری نزدیک کرد.

مهناز افشار در مجموعه‌ای تلویزیونی ایفای نقش کرد که راه او را به سینما نزدیک‌تر کرد.

اولین سریال، گمشده نام داشت و پس از آن، او در نخستین فیلم سینمایی‌ اش، دوستان، که با طراحی تبلیغاتی شبیه به فیلم فرندز، به سینماها راه یافت حضور پیدا کرد. کارگردان این فیلم سینمایی، علی شاه حاتمی بود. فیلم دوستان نتوانست،چندان بر شهرت او نقطه آغازی باشد. اما مهناز افشار ۲ سال بعد در فیلمی تازه بازی کرد که بدنامی و شهرت را با هم برایش ارمغان آورد: شور عشق.

 

 

زرشکی که رفت، طلایی که ماند

شور عشق فیلمی بود که نادر مقدس ساخت و اگرچه فیلم کم‌اهمیتی بود، دو ستاره به سینمای ایران معرفی کرد که بعدها به سلبریتی‌های تراز اول سینمای دهه‌های بعد تبدیل شدند: مهناز افشار و بهرام رادان. این فیلم، اگرچه بدترین فیلم سینمای ایران نیست، اما تنها فیلمی است که از لحاظ بد بودن، جایزه «زرشک طلایی» گرفته است. فیلم شور عشق، شهرتی نه چندان زیبا برای مهناز افشار ارمغان آورد که در زندگی او، تاثیرات مثبتی گذاشت.

 

9898955_300 - Copy

 

شباهت به خواننده قبل انقلابی ، عامل شهرت مهناز افشار

درست در سال‌هایی که خواننده قبل انقلابی ، خواننده قدغن‌شده قدیمی، پس از دو دهه، ایران را به مقصد آمریکای شمالی ترک می‌کرد،‌ مهناز افشار، به عنوان کسی در اذهان معرفی می‌شد که شباهت زیادی با این خواننده دارد. دهه هشتاد که آغاز شد، او یکی از چهره‌های تاثیرگذار سینمای تجاری در ایران لقب 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۸ ، ۲۱:۱۰
paniz mohajer